15.04.2024
23.04.2024 - ostatnia aktualizacja
25 - lecie sobotniego Wieczernika Królowej Pokoju w Oborach (1999 - 2024)

Droga Rodzino Parafialna, Drodzy Pielgrzymi Matki Bożej Bolesnej i Przyjaciele Oborskiego Karmelu! W tym roku świętować będziemy Srebrny Jubileusz 25 - lecia sobotniego Wieczernika Królowej Pokoju w Oborach (1999 – 2024), który przypada 18 maja. Główne uroczystości obchodzić będziemy 13 lipca br. (10.00 – 19.00) na XXV Ogólnopolskim Wieczerniku – Spotkaniu Rodziny Karmelitańskiej. Zapraszamy wszystkich do wspólnego radosnego dziękczynienia i uwielbienia Boga za ten wielki dar i dzieło Matki Bożej (ponad 1000 sobotnich spotkań modlitewno - ewangelizacyjnych) oraz wszelkie otrzymane łaski. Z darem Chrystusowego błogosławieństwa + na pielgrzymi szlak do Oborskiego Sanktuarium - Ojcowie Karmelici.

Więcej o Wieczerniku - TUTAJ

Umiłowani w Chrystusie Panu, bracia i siostry!

Nasz Srebrny Jubileusz przeżywać będziemy w trwającym Roku Modlitwy, który zgodnie z pragnieniem papieża Franciszka ma pomóc nam w „odkrywaniu na nowo wielkiej wartości i absolutnej potrzeby modlitwy w życiu osobistym, w życiu Kościoła i świata. (…)”. W kontekście tego papieskiego zaproszenia i ogłoszenia Roku Modlitwy przed Jubileuszem 2025 Rocznicy Narodzin Jezusa Chrystusa, szczególnej wymowy i znaczenia nabiera wezwanie Maryi Królowej Pokoju z Medjugorie w Jej comiesięcznym orędziu do świata z 25 stycznia br.: „Drogie dzieci! Niech ten czas będzie czasem modlitwy”.

Drodzy bracia i siostry! W takim właśnie duchu przeżywajmy najbliższe tygodnie i miesiące przygotowania do Jubileuszu 25 – lecia sobotniego Wieczernika przed 18 maja br. i przed główną uroczystością w dniu 13 lipca br.

Jak młodzi przygotowują się do uroczystości ślubnej, a małżonkowie na świętowanie swoich Srebrnych Godów, tak my przygotujmy się dobrze do tego wydarzenia. Odnówmy naszą gorliwość i odpowiedź na wezwanie Pięknej Pani z Medjugorie. Pamiętam jedną z pierwszych moich pielgrzymek do stóp Królowej Pokoju. W autokarze jechało pewne małżeństwo. Piękne było świadectwo męża, który wracając z Medjugorie po raz pierwszy wziął do ręki różaniec i zaczął modlić się razem z żoną i pielgrzymami. Zawierzył Maryi, wszedł na drogę modlitwy i prawdziwej odnowy swego chrześcijańskiego życia.

Jubileusz 25 lecia sobotniego Wieczernika w Oborach można porównać do srebrnego jubileuszu małżeństwa. Aby to wyjaśnić, pozwólcie na jeszcze jedno moje osobiste wspomnienie. Na sobotnim Wieczerniku w dniu 10 listopada 2001 roku podeszła do mnie w zakrystii pewna kobieta, składając Matce Bożej dwie obrączki ślubne, jako wotum dziękczynno – błagalne w intencji swojego małżeństwa i rodziny. Do wotum załączyła kartkę na której napisała: „Pragnę, aby jedna obrączka pozostała w Oborach w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, a drugą proszę, aby ojciec zawiózł do Medjugorie”.

Nieco zaskoczony obiecałem spełnić tę niezwykłą prośbę. Tym bardziej, że za kilka dni wyjeżdżałem z grupą pielgrzymów do Medjugorie, aby uczcić pierwszą rocznicę śmierci świątobliwego Ojca Slavko Barbaricia (+24.11.2000), chorwackiego franciszkanina, opiekuna widzących i pielgrzymów przybywających do sanktuarium Królowej Pokoju. Jednocześnie w sercu zrodziło się Boże natchnienie, pełne pokoju i radości, by nadać temu prostemu gestowi nieco szerszej i głębszej wymowy.

Pamiętając z szacunkiem o intencji ofiarodawczyni, z radością w sercu wiozłem tę obrączkę dla Maryi Królowej Pokoju, czując się trochę jak pan młody, który za chwilę nałoży swej wybrance ślubną obrączkę, mówiąc: „przyjmij tę obrączkę, jako znak mojej miłości i wierności”.

W czwartek 22 listopada 2001 roku stałem przy ołtarzu podczas Mszy świętej sprawowanej dla Polskich Pielgrzymów w Kaplicy Adoracji, zwanej także kaplicą objawień, znajdującej się tuż obok kościoła św. Jakuba w Medjugorie. Krótką homilię jaką wtedy wygłosiłem zatytułowałem: „Matko, przyjmij tę obrączkę”. Przewodnia myśl i tytuł tej homilii powstały jeszcze w Oborach. I pewnie nie przypuszczałem, że Matka Boża tak dosłownie potraktuje te słowa. Podczas Mszy świętej obrączka znajdowała się na ołtarzu. Po jej zakończeniu ubrany w szaty mszalne podszedłem do wielkiej drewnianej figury Królowej Pokoju stojącej tuż obok ołtarza i w wyciągniętej dłoni Maryi złożyłem ślubną obrączkę. Po Mszy świętej siostra Auksylia, chorwacka franciszkanka, na moją prośbę zabrała obrączkę do zakrystii, by dołączyć ją do wotów. Wyjaśniłem jej, że to wotum dla Gospy (Pani). Siostra uśmiechnęła się ciepło, dając znać, że zrozumiała wszystko.

W tym samym czasie w Oborach odbywał się sobotni Wieczernik, który prowadził ojciec Roman Dąbrowski (+ 23.01.2021). Druga obrączka, która zgodnie z życzeniem ofiarodawczyni miała pozostać w Oborach, została złożona na ołtarzu. Po Mszy świętej ojciec Roman zawiesił ją tuż pod cudowną figurą Matki Bożej Bolesnej. W taki oto sposób spełniona została wola ofiarodawczyni, a akt ten nabrał dodatkowego znaczenia dla wszystkich, którzy się weń włączyli, i tutaj w Oborach i w Medjugorie.

Drodzy Moi! Spróbujmy wspólnie odczytać głęboką wymowę i sens tego pięknego i prostego gestu, by potem włączyć się weń wewnętrznym aktem naszych serc.

Całe to wydarzenie przekazania ślubnych obrączek skłania do odnowienia naszej wierności wobec samego Boga. Nasze zaślubiny z Bogiem Trójjedynym mają swój początek na chrzcie świętym. Świadomi jesteśmy naszych niewierności i potrzeby ciągłego osobistego nawrócenia. Matka Boża wie o naszych brakach i nieustannie przychodzi nam z macierzyńską pomocą. Wzywa nas do poświęcenia się Jej Niepokalanemu Sercu, do ufnego oddania się w Jej ręce. Całkowite oddanie się Matce Bożej to doskonały środek odnowienia i umocnienia naszej wierności zobowiązaniom podjętym na chrzcie świętym.

Zachęcałem wtedy: „My wszyscy zgromadzeni dzisiaj w oborskim Wieczerniku wraz z tą symboliczną obrączką złóżmy na ołtarzu Chrystusowej Ofiary wszystkie nasze przyrzeczenia i śluby złożone Bogu. Odnówmy nasze przyrzeczenia chrzcielne, wyrzeknijmy się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu, wyrzeknijmy się wszelkiego przywiązania do grzechu, podejmijmy szczere i stanowcze postanowienie zerwania z nałogiem i walki ze złym przyzwyczajeniem. Na nowo uznajmy i przyjmijmy dzisiaj Jezusa Chrystusa jako naszego jedynego Pana i Zbawiciela. W posłuszeństwie wiary pozwólmy prowadzić się Jego Słowu i z dziecięca ufnością oddajmy Mu nasze życie. Małżonkowie niech odnowią w swych sercach przysięgę małżeńską złożoną w dniu ślubu przy ołtarzu, siostry zakonne niechaj odnowią w swych sercach śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, poprzez które stały się oblubienicami Chrystusa, kapłani niechaj odnowią swoje przyrzeczenia złożone Bogu w dniu święceń. Wraz z tą symboliczną obrączką złóżmy na ołtarzu to wszystko, co ślubowaliśmy Bogu. I zawierzmy to wszystko Matce Bożej, która jest wzorem Kościoła, jaśniejącej pięknością Oblubienicy Chrystusa. Oddajmy Jej nasze serca, naszych bliskich, żony niech oddadzą swoich mężów, a mężowie żony, rodzice niech oddadzą Maryi swoje dzieci, oddajmy Jej wszystkich chorych i dotkniętych cierpieniem, wszystkie nasze braki i trudności na drodze wierności naszemu chrześcijańskiemu powołaniu. Niech Pan za przyczyną Maryi, naszej niebieskiej Matki, obdarzy nas swoją łaską, niech odnowi i ożywi naszą gorliwość, byśmy wierni w miłości wypełniali nasze śluby złożone wobec Boga. Najdoskonalszym środkiem do realizacji tego celu jest całkowite poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Maryi, która jest najdoskonalszym wzorem oblubienicy Boga i naszą Matką w porządku łaski.

„Wzywam was do ofiarowania się mojemu Niepokalanemu Sercu” – mówi do nas Matka Boża z Medjugorie. „Pragnę, abyście ofiarowali się osobiście, jako rodziny i parafia, tak byście wszyscy przez moje ręce należeli do Boga. Dlatego, módlcie się, abyście pojęli wielkość tego orędzia, które wam daję. Nie pragnę niczego dla siebie, lecz dla zbawienia waszych dusz. Dlatego też poprzez wytrwałą modlitwę przytulcie się do mojego matczynego Serca” (25.10.1988)

„Drogie dzieci! Dziś wzywam was, byście zbliżyli się do mojego Niepokalanego Serca. Wzywam was, abyście całkowicie otworzyli się na mnie, bym mogła was przemienić i poprowadzić do Serca mego Syna Jezusa, aby On napełnił was Swoją miłością. W ten sposób, drogie dzieci, odnajdziecie prawdziwy pokój, pokój, który tylko Bóg wam daje” (25.10.1998).

18 marca 2009 roku Matka Boża objawiając się Mijanie spojrzała na wszystkich obecnych i powiedziała: „Ponownie powiem wam: Jeślibyście wiedzieli jak bardzo was kocham, płakalibyście z radości”. „Moje drogie dzieci, jesteście mi drodzy i kocham was wszystkich i wzywam was, abyście zbliżyli się do mnie, aby wasza miłość do mego Niepokalanego Serca była żarliwa. Pragnę was odnowić i prowadzić przez moje Serce do Serca Jezusowego, które i dziś za was cierpi i wzywa was do nawrócenia i odnowy. Przez was pragnę odnowić świat. Zrozumcie, moje dzieci, że dzisiaj wy jesteście solą ziemi i światłem świata” (25.10.1996). „Pragnę was z dnia na dzień przyoblekać w świętość, dobroć, posłuszeństwo i miłość Bożą, byście z dnia na dzień byli lepsi i bardziej gotowi dla swego Pana. Drogie dzieci, słuchajcie i wprowadzajcie w życie moje orędzia. Pragnę was prowadzić” (24.10.1985). „Pragnę was odtąd, nieskalanych grzechem, prowadzić dalej w miłości. Oddajcie mi wasze serca!” (26.12.1985). „Jeśli żyjecie orędziami, żyjecie również ziarnem świętości. Wszystkich was, jako matka, pragnę wezwać do świętości, byście mogli ją dać innym” (10.10.1985). „Wzywam was, byście mi dali swoje serca, bym je mogła zmienić, aby były podobne do mojego serca” (15.05.1986). „Pragnę, byście wszystkich kochali moją miłością: dobrych i złych. Tylko w ten sposób miłość będzie mogła zapanować na świecie. Dzieci, należycie do mnie. Kocham was i pragnę, byście mnie zawierzyli, abym mogła prowadzić was do Boga. Módlcie się, byście mogli poznać, że jesteście moimi” (25.05.1988). „Jestem z wami i nieustannie czuwam nad każdym  sercem, które mnie się oddaje” (25.02.1989). „Pragnę, by moje, Jezusa i wasze serca przemieniły się w jedno serce miłości i pokoju” (25.07.1999). „Pragnę podzielić się z wami swoją radością. W Niepokalanym Sercu odczuwam, że jest wielu ludzi, którzy się do mnie przybliżyli i w szczególny sposób – modląc i nawracając się niosą w swoich sercach zwycięstwo mego Niepokalanego Serca. Pragnę wam podziękować i zachęcić was, abyście z miłością i mocą Ducha Świętego jeszcze więcej czynili dla Boga i Jego Królestwa. Jestem z wami i błogosławię was macierzyńskim błogosławieństwem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie” (25.08.2000).

Drodzy bracia i siostry! Już od blisko 25 lat liczni pielgrzymi z okolicznych miejscowości i z całej Polski odpowiadając na Boże wezwanie i macierzyńskie zaproszenie Maryi gromadzą się w Oborskim Sanktuarium na sobotnim ’’Wieczerniku Królowej Pokoju’’.

W moim liście do Abpa Henryka Hosera, Wizytatora Apostolskiego dla Parafii Św. Jakuba Apostoła w Međugorje, z dnia 15 października 2020 r., napisałem, że „inspiracją dla tych sobotnich spotkań w Oborach był udział w II rekolekcjach kapłańskich w Medjugorie w lipcu 1997 roku zorganizowanych i poprowadzonych przez zmarłego w opinii świętości ojca Slavko Barbaricia OFM, a także doświadczenia związane z corocznymi pielgrzymkami razem z grupą wiernych do Medjugorie. Wielkie wrażenie wywarł tam na mnie wieczorny program modlitewny i ukierunkowanie wszystkiego na spotkanie wiernych z Jezusem, Odkupicielem człowieka, w sakramentalnej spowiedzi i Najświętszej Eucharystii oraz świadectwo miłości, otwartości i troski, jakie dają bracia i siostry rodziny franciszkańskiej oraz wszyscy parafianie, którzy dla przybywających pielgrzymów starają się być przedłużeniem macierzyńskich ramion Maryi Królowej Pokoju.

A w Oborach wszystko zaczęło się od małego ewangelicznego ziarna, od niewielkiej grupy ok. 80 osób przybyłych autokarem z Mławy i małym busem z Trójmiasta na pierwszy Wieczernik Królowej Pokoju w sobotę 22 maja 1999 roku.

Tak Maryja rozpoczęła swoje dzieło w Oborach razem z tymi, którzy odpowiedzieli na Jej macierzyńskie wezwanie. Jeszcze raz potwierdziła się prawda, że Bóg wybiera i zaczyna się od tego, co małe i pokorne, co w oczach ludzkich wydaje się mało znaczące. Działa tam, gdzie znajduje serca otwarte, które szczerze i wytrwale szukają Jego woli, i tylko w Nim pokładają swoją nadzieję.

20 lipca 2000 roku papież św. Jan Paweł II udzielił swego Apostolskiego Błogosławieństwa „wszystkim uczestnikom „Wieczerników Królowej Pokoju” gromadzącym się w Sanktuarium Maryjnym OO. Karmelitów w Oborach, wzywając dla nich obfitości łask Bożych”.

Te sobotnie spotkania modlitewno - ewangelizacyjnym prowadzone w klimacie karmelitańskiej duchowości są otwarte dla wszystkich jak Serce Maryi, naszej Niebieskiej Matki, która pragnie prowadzić nas do Jezusa, jedynego Pana i Zbawiciela. W centrum Wieczernika znajduje się zawsze Chrystus Zmartwychwstały adorowany w Sakramencie Miłości i gromadzący wiernych przy Ołtarzu Najświętszej Ofiary. Podczas Wieczernika odbywa się także ceremonia uroczystego przyjęcia do Szkaplerza Karmelitańskiego, odmawiany jest różaniec przed wsławioną łaskami Cudowną Figurą Matki Bolesnej, adoracja Krzyża w Godzinie Miłosierdzia, a na koniec spotkania sprawowany jest liturgiczny obrzęd błogosławieństwa chorych.

W sobotę 18 maja i 13 lipca 2024 r. pragniemy uroczyście uwielbiać i dziękować Dobremu Bogu za dar 25 – lecia sobotnich Wieczerników na Wzgórzu Matki Bożej Bolesnej w których uczestniczyło ponad 800. tys. wiernych przybyłych w blisko 13. tys. grup autokarowych z całej Polski oraz w pielgrzymkach rodzinnych i indywidualnych.

Dziękujemy Maryi, Matce i Królowej Karmelu, za tysiące pielgrzymów okrytych płaszczem Jej opieki – szkaplerzem świętym, których imiona zostały wpisane do Księgi Bractwa Szkaplerznego przy Oborskim Sanktuarium.

Wielu pielgrzymów zabiera poświęcone szkaplerze dla tych, którzy sami nie mogą przyjechać do Obór: dla osób podeszłych wiekiem i chorych w domach, szpitalach, hospicjach, Domach Pomocy Społecznej, a także więźniów. Inni przesyłają szkaplerze także na misje, czy bliskim na emigracji. Nabożeństwo szkaplerzne w prosty i piękny sposób uczy „wyobraźni miłosierdzia” i całkowitego zawierzenia Maryi. Stanowi szkołę Jej cnót w wielkiej Rodzinie Karmelitańskiej.

Biskup Płocki Piotr Libera w homilii wygłoszonej podczas wprowadzenia do Oborskiego Sanktuarium Relikwiarza Krwi Św. Jana Pawła II powiedział: „Jak nie cieszyć się z tego, że tak wiele pielgrzymek przybywa dzięki posłudze ojców karmelitów tutaj na oborskie Wieczerniki Królowej Pokoju!”. A 10 października 2020 r. specjalnym pismem udzielił swego pasterskiego błogosławieństwa „na uroczyste świętowanie jubileuszowego 1000 „Wieczernika Królowej Pokoju” oraz na kontynuowanie i rozwój tego pięknego, duchowego dzieła”.

Z wdzięcznością przed Bogiem wspominamy dzisiaj wszystkich karmelitów posługujących z otwartym sercem i pełnym miłości oddaniem licznym pielgrzymom gromadzącym się w każdą sobotę u stóp Mater Dolorosa. Wdzięczną pamięcią w modlitwie obejmujemy szczególnie o. Andrzeja Malickiego i o. Włodzimierza Durbasa, którzy pełnili w tym czasie urząd przeora klasztoru, proboszcza parafii i kustosza oborskiego sanktuarium, a od trzech lat z podobnym otwarciem i zaangażowaniem obecny przeor klasztoru o. Piotr Słomiński. Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Pokoju oddajemy i zawierzamy przyszłość tego dzieła, które jest Jej dziełem i darem dla Zakonu i Kościoła w Polsce.

Drodzy bracia i siostry!

Świętując w tym roku 25 – lecie sobotniego Wieczernika Królowej Pokoju w Oborach odnówmy nasze poświęcenie i oddanie się Maryi na wzór małżonków, którzy obchodząc Srebrne Gody, odnawiają przy ołtarzu swoje przyrzeczenia małżeńskie.

Odpowiedzmy z jeszcze większą gorliwością i oddaniem pełnym miłości na wezwanie Pięknej Pani z Medjugorie, żyjmy według Jej orędzi prowadzących Kościół i każdego ochrzczonego do Serca Jezusa, Boskiego Oblubieńca.

Ks. Abp Henryk Hoser w liście nadesłanym z Medjugorie w dniu 16 października 2020 r. z okazji 1000 Wieczernika Królowej Pokoju w Oborach napisał:

„Dzieło to, tchnące miłością Boga i bliźniego, ukazuje Tajemnice Chrystusa i Jego Matki w najgłębszym nurcie duchowości karmelitańskiej. Jednocześnie inspiruje się dokonaniami duszpasterstwa w Medjugorie i jego utrwalonymi formami kultu, pochodzącymi z intuicji O. Slavko Barbaricia OFM. W ten sposób, zarówno w Medjugorie, jak i w Oborach ujawnia się rodzaj duchowego pokrewieństwa, którego zwornikiem jest właśnie kult „Matki Bożej Królowej Pokoju”.

Dzisiaj mówimy do Niej: Matko, przyjmij tę obrączkę… przyjmij nasze oddanie i z macierzyńską troskliwością strzeż naszej wierności Boskiemu Oblubieńcowi. Nie dozwól nam nigdy odłączyć się od Niego. Wstawiaj się za nami, aby w naszych sercach nigdy nie zabrakło wina Jego miłości. Amen.

o. Piotr Męczyński O.Carm.


« Wszystkie wiadomości   « powrót  

   Klasztor karmelitów z XVII w. oraz Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach położone są 20 km od Golubia-Dobrzynia w diecezji płockiej. Jest to miejsce naznaczone szczególną obecnością Maryi w znaku łaskami słynącej figury Matki Bożej Bolesnej. zobacz więcej »


  Sobotnie Wieczerniki mają charakter spotkań modlitewno- ewangelizacyjnych. Gromadzą pielgrzymów u stóp MB Bolesnej. zobacz więcej »
 
     
 
  ©2006 Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej

  Obory 38; 87-645 Zbójno k. Rypina; tel. (0-54) 280 11 59; tel./fax (0-54) 260 62 10;
  oprzeor@obory.com.pl

  Opiekun Pielgrzymów: O. Piotr Męczyński; tel. (0-54) 280 11 59 w. 33; (0-606) 989 710;
  opiotr@obory.com.pl

 
KEbeth Studio