« 21 


02.05.2008
Matka i Królowa Pokoju (1)
"Ona jest pokorną Służebnicą, która przyjąwszy zwiastowanie z ust Gabriela, poczęła w dziewiczym łonie Księcia Pokoju, Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Ona jest Matką wierną, która stała nieustraszona obok krzyża, gdzie Syn Jej, umierając dla naszego zbawienia, przez Krew swoją obdarzył pokojem całe stworzenie" (z prefacji Mszy św. o NMP Królowej Pokoju).
zobacz więcej »   

06.04.2008
Paschalna radość Maryi
"Wesel się, Matko Dziewico, bo Chrystus powstał z grobu. Alleluja". Tymi słowami pozdrawiamy Maryję, Matkę zmartwychwstałego Pana, gromadząc się dzisiaj w Jej Oborskim Sanktuarium.
zobacz więcej »   

« powrót  


 



  Klasztor karmelitów z XVII w. oraz Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach położone są 20 km od Golubia-Dobrzynia w diecezji płockiej. Jest to miejsce naznaczone szczególną obecnością Maryi w znaku łaskami słynącej figury Matki Bożej Bolesnej. zobacz więcej »


  Sobotnie Wieczerniki mają charakter spotkań modlitewno- ewangelizacyjnych. Gromadzą pielgrzymów u stóp MB Bolesnej. zobacz więcej »
 
     
 
  ©2006 Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej

  Obory 38; 87-645 Zbójno k. Rypina; tel. (0-54) 280 11 59; tel./fax (0-54) 260 62 10;
  oprzeor@obory.com.pl

  Opiekun Pielgrzymów: O. Piotr Męczyński; tel. (0-54) 280 11 59 w. 33; (0-606) 989 710;
  opiotr@obory.com.pl

 
KEbeth Studio