21.11.2008
22.11.2008 - ostatnia aktualizacja
Wskazówki duszpasterskie dotyczące zjawiska tzw. spoczynku w Duchu Świętym1. Ponieważ tzw. spoczynek w Duchu Świętym jest zjawiskiem trudnym do zdefiniowania i kontrowersyjnym zarazem, należy zachować daleko idącą roztropność i ostrożność w stwarzaniu okoliczności do pojawienia się jego.

2. „W żaden sposób nie zachęcamy wiernych do starania się o ten upadek jako o łaskę od Boga, gdyż wystawia ich to na ryzyko upadków spowodowanych przez nich samych” (kard. Leon Suenens, zm. 1996 r.). Byłoby rzeczą niepożądaną, gdyby wierni przybywający do Sanktuarium w Oborach w ramach Wieczerników, szukali przede wszystkim tego rodzaju przeżyć.

3. Obory powinny być znane przede wszystkim z Eucharystii, spowiedzi, modlitwy, kultu Matki Bożej Bolesnej.

4. Żadne nadzwyczajne zjawisko czy dar nie może być ważniejszy od Eucharystii, w której uobecnia się i staje się pokarmem dla ludzi Dawca wszystkich darów.

5. Należy zawsze pamiętać, że w hierarchii charyzmatów największym jest miłość (por. 1Kor 12,1-13,13). „Starajcie się posiąść miłość” (1Kor 14,1) – mówi św. Paweł.

6. Należy także nieustannie pamiętać, że wielkość i świętość życia chrześcijańskiego nie polega na nadzwyczajnych zjawiskach, lecz na wierności obowiązkom wynikającym z Bożego powołania, spełnianym w codziennym trudzie w miłości do Boga i człowieka.

7. Pielgrzymując do Matki Bolesnej na sobotni Wieczernik pamiętajmy, że dominantą spotkań modlitewnych w Sanktuarium w Oborach nigdy nie był i nie może stać się fenomen tzw. „spoczynku w Duchu Świętym”, lecz spokojna, prosta i ufna modlitwa w klimacie głębokiej wiary i miłości. Podobna roztropność i dojrzałość potrzebna jest w wypowiedziach o Wieczerniku, tak by nie zniekształcić prawdziwego obrazu i bogactwa duchowego sobotnich spotkań modlitewno – ewangelizacyjnych trwających w Oborach już blisko 10 lat.

8. Miejmy także świadomość faktu, że środki masowego przekazu, nie zawsze przychylne Kościołowi, mogą próbować wykorzystać element nadzwyczajności w celu ośmieszenia dobrego dzieła modlitewnego, a przy okazji całego Kościoła.

Drodzy bracia i siostry, z szacunkiem i delikatnością przypominajmy sobie te wskazówki, jako znak naszej miłości do Kościoła. Pamiętajmy o tym gromadząc się na modlitwie w pięknym Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach.

 


« Wszystkie wiadomości   « powrót  

   Klasztor karmelitów z XVII w. oraz Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach położone są 20 km od Golubia-Dobrzynia w diecezji płockiej. Jest to miejsce naznaczone szczególną obecnością Maryi w znaku łaskami słynącej figury Matki Bożej Bolesnej. zobacz więcej »


  Sobotnie Wieczerniki mają charakter spotkań modlitewno- ewangelizacyjnych. Gromadzą pielgrzymów u stóp MB Bolesnej. zobacz więcej »
 
     
 
  ©2006 Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej

  Obory 38; 87-645 Zbójno k. Rypina; tel. (0-54) 280 11 59; tel./fax (0-54) 260 62 10;
  oprzeor@obory.com.pl

  Opiekun Pielgrzymów: O. Piotr Męczyński; tel. (0-54) 280 11 59 w. 33; (0-606) 989 710;
  opiotr@obory.com.pl

 
KEbeth Studio