13.12.2020
Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą


"Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą" - TUTAJ (1) I TUTAJ (2)

 

Dziękczynienie i prośba za poczęte dziecko

Panie Jezu Chryste bardzo dziękujmy za Dar Macierzyństwa i Dar Ojcostwa.

Prosimy, pobłogosław nasze ukochane dziecko (dzieci), które rozwija się

pod sercem…… (imię mamy).

Prosimy Cię abyśmy potrafili otoczyć miłością i w pełni zaakceptować takie jakie jest.

Ucałuj je świętym pocałunkiem.

Prosimy Cię już teraz o wiarę, nadzieję i miłość dla niego (nich), dla

nas i dla naszych najbliższych.

Maryjo Matko Dzieciątka Bożego módl się za nami.

Amen.

 

Modlitwa matki za dziecko w jej łonie

Wszechmogący Boże, Ty który jesteś Stworzycielem wszystkiego,

Ty który wypełniasz Swoją obecnością cud nowego stworzenia,

proszę Cię za poczęte dziecko, które noszę w swoim łonie.

Daj mi potrzebne siły, abym nosząc życie w sobie, już teraz otoczyła

je miłością, której Ty jesteś zawsze pierwszym dawcą.

Proszę Cię Panie  za to nienarodzone dziecko (imię…),

abyś był Jego najwierniejszym opiekunem i czuwał nad każdym jego dniem życia.

Obdarz je swoją miłością, zdrowiem i wszystkim tym co Twoja święta wola dopuści,

ponieważ na Twój obraz i podobieństwo zostało powołane do istnienia.

Daj także ojcu tego dziecka radykalizm serca i ducha,

aby idąc za przykładem św. Józefa był prawdziwą podporą dla tych dwojga ludzi,

którym został dany jako ich opiekun i strażnik.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

 

Modlitwa rodziców za dzieciątko

O Maryjo – Matko wszystkich matek

i święty Józefie – opiekunie rodzin,

zanosimy przez Was naszą modlitwę

do naszego Jedynego Ojca

za nasze dzieciątko.

W imię Jezusa Chrystusa prosimy

o wszelkie błogosławieństwo dla tego maleństwa,

by przyszło na świat i rosło zdrowo.

Dzisiaj wyrzekamy się wszelkiego zła

i pragniemy byś posługiwał się Boże Ojcze nami

i dzieckiem, którym nas obdarowałeś

dla czynienia wszelkiego dobra w świecie

na chwałę Twoją i Kościoła świętego.

Czekając na cud narodzin, powierzamy Tobie Panie Jezu,

przez Maryję, ten błogosławiony czas.

AMEN

 

Modlitwa obojga rodziców do Anioła Stróża poczętego dziecka

Aniele Stróżu naszego dziecka, które ma się narodzić. Pozdrawiamy Ciebie już teraz jako danego od Boga opiekuna naszego dziecka i prosimy Cię wlej miłość w nasze serca, abyśmy kochali je miłością podobną do tej jaką Bóg je kocha. Pomóż, abyśmy je przyjęli z otwartymi ramionami i kochali nawet wówczas, gdy nie spełni ono naszych oczekiwań. Amen.

 

Modlitwa matki do Anioła Stróża poczętego dziecka

Pozdrawiam Cię, Aniele Stróżu dzieciątka, które zostało poczęte w mym łonie. Uwielbiam Boga, którego Ty oglądasz twarzą w twarz. Ja matka dziecka, które ma się narodzić, proszę Cię, udzielaj mi potrzebnych natchnień, abym czyniła wszystko, co jest potrzebne, by szczęśliwie urodzić zdrowe dziecko. Amen.

Różaniec (tajemnice radosne)

Tajemnica I: Zwiastowanie

Preludium historii zbawienia dokonało się w Nazarecie. Wtedy Maryja od Gabriela usłyszała, że Dziecię, które się pocznie będzie nazwane Synem Najwyższego. Maryja w pokorze przyjęła Boży plan. Zgoda Maryi rozbrzmiewa przez wszystkie wieki i dociera także do nas, by potwierdzić, że każde dziecię, które się poczęło jest chciane przez Boga. Nie należy więc ono tylko do świata ale od początku ma swoje źródło w Bogu, od Niego bierze życie. Bóg obdarzając życiem człowieka daje światu nadzieję. Każde poczęte dziecko jest Bożym „TAK" dla człowieka.

Maryjo Anioł zwiastował Ci nowinę, że będziesz mamą! Nie było to takie proste do przyjęcia dla Ciebie, któżby uwierzył w to, co się stało! – ale zaufałaś Bogu a On obdarzył Cię pokojem i dał Ci wsparcie w Józefie byście stanowili rodzinę i zmierzyli się razem z trudną rzeczywistością

Jezus pod Twoim Sercem zaistniał i rósł tak bezpiecznie - otoczony miłością.

Prosimy Cię Maryjo - Królowo Rodzin, spójrz na wszystkie rodziny i dzieci, które są w zamyśle i planach swoich rodziców, a które się jeszcze nie narodziły. Otocz je swoją opieką i miłością i pozwól im wzrastać bezpiecznie pod sercem ich matek i szczęśliwie przyjść na świat.

Polecajmy też Bogu te malutkie bezimienne dzieci nazwane tylko „embrionem", osierocone w klinikach in vitro, zamrożone, których nikt nie wybrał i które nigdy nie usłyszą bijącego serca swojej mamy. Boże Wypowiedz nad nimi Twoje słowa: "żyj, rośnij", spraw, żeby ich matki lub inni ludzie porzucili decyzję o przerwaniu ich życia . Spraw, aby rodzice z miłością przyjęli swoje dziecko, a w nim Jezusa - Twojego Syna.  

Tajemnica II: Nawiedzenie

Spotkanie Maryi i Elżbiety, dwóch brzemiennych kobiet, jest wielkim manifestem życia. „Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się z radości dzieciątko w jej łonie a Duch Święty napełnił Elżbietę". Życiu towarzyszy radość. Przepełnia ona dom Zachariasza. Przepełnia też niebiosa. Rozradowanie się w Bogu wiąże się z przyjęciem Jego woli.

Boże wiesz jak wielką radością jest każde dziecko dla rodziców i jakim wielkim darem od Ciebie. Wiesz, że serce matki napełnia się wielką radością, gdy już wie, że Ktoś mieszka pod nim mieszka.

Dzisiaj powraca jednak pytanie, które padło u początku dziejów: „ Dlaczego jesteś smutny i dlaczego twarz twoja jest ponura?" Lęk przed rodzącym się życiem jest skutkiem braku nadziei i miłości.

Polecamy Tobie tych, którzy lękają się i smucą na wieść o nowopoczętym dziecku a szczególnie mamy, które jako pierwsze wiedzą o zaistnieniu nowego życia. Obdarz je nadzieją i miłością, aby ten mały, nowy człowiek mógł wzrastać bezpiecznie, niech nigdy nie odczuje, że jest ciężarem ale od pierwszych chwil doświadczy przyjęcia, troski i miłości.

Daj ojcom tych dzieci dojrzałość, aby większą troską otoczyli swoje żony, które oczekują na rozwiązanie. Pozwól, by w ich sercu zagościły pokój i radość. Otwórz ich oczy, niech ujrzą wielkość daru, jakim ich obdarzasz. Niech rodzice odstąpią od zamiaru przelania krwi własnego dziecka. Postaw na ich drodze ludzi, w których znajdą oparcie i odzyskają nadzieję.   

Tajemnica III: Narodzenie Pana Jezusa w Betlejem.

Bóg wkroczył w historię ludzkości przez Rodzinę z Nazaretu. Narodzenie Jezusa potwierdza to, co zostało powiedziane przy Zwiastowaniu. Po ludzku rzecz biorąc warunki, w których Syn Boży przyszedł na świat były skrajnie trudne, niezależnie jednak od tego Bóg realizuje zbawczy plan a Rodzina z Nazaretu doświadcza ogromu Bożej miłości. Bóg wybierając taki sposób zaistnienia Syna na ziemi uświęcił każdą ludzką rodzinę. W tamtym wydarzeniu zawiera się prawda o wartości człowieka i rodziny.

Jezu narodziłeś się! Maryjo już tulisz w swych ramionach ukochane dziecko! a niebiosa radują się Nowym Życiem bo z Nim narodziła się nadzieja dla ludzkości. Nie było Ci łatwo Matko!. Martwiłaś się, Nie miałaś gdzie mieszkać. Byłaś taka uboga, twój Józef przywiózł Cię do Betlejem a potem musieliście uciekać, by żyć bezpieczniej.

I my przechodzimy przez to Matko Ty o tym wiesz. Rodzice szukają pracy gdzieś daleko, przeraża je myśl o poczęciu dziecka - boją się.

Módlmy się za rodziny przeżywające kryzysy i trudności, by w Bogu szukali oparcia i klucza do rozwiązania swoich problemów. Jak nowonarodzony Jezus przyniósł światu radość i nadzieję, tak niech w małżonkach narodzi się nadzieja i światło do odbudowania miłości lub też postawienia nowych trwałych fundamentów zbudowanych na Chrystusie.

Niech warunki materialne nie stają się przyczyną zamknięcia się na życie ludzkie a miłość niech nie będzie przeliczana na pieniądze. Niech wydarzenie betlejemskie nauczy nas zaufania w Boże możliwości.   

Tajemnica IV: Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.

Nowonarodzony Jezus, Rodzina z Nazaretu i starzec Symeon – obok siebie. W obrazie tym widzimy dynamikę ludzkiego życia. Młodość zespolona ze starością. Początek i kres życia ludzkiego w Bogu nabiera pełnej wartości. Starzec Symeon czeka, by ujrzeć Mesjasza Pańskiego. Dopełnieniem jego ziemskiego życia nie są więc lata lecz spotkanie z Jezusem Chrystusem.

Maryjo nasza Matko! Niegdyś Ty Ofiarowałaś i zawierzyłaś swojego syna Jezusa Chrystusa Bogu.
Dziś my zawierzamy Ci nasza Matko całe nasze rodziny. Nasze plany i troski związane z decyzją przyjęcia kolejnego dziecka; nasze dzieci, by dorastały w służbie Bogu i ludziom; naszych rodziców, by szczęśliwie wchodzili w czas swojej starości i cieszyli się owocem wychowania dzieci i wnuków; naszych dziadków, aby ich wiek budził szacunek w każdym nowym pokoleniu. Módlmy się, by w naszych rodzinach nie zabrakło miejsca również dla ludzi u kresu swej wędrówki. By ich lata dopełniały się w klimacie miłości, poszanowania i zrozumienia.

Zawierzamy Ci wszystkie mamy w stanie błogosławionym, aby w społeczeństwie nigdy nie zabrakło poszanowania dla ich godności, niech nikt nie odwraca się od nich, gdy trzeba ustąpić miejsca, wyciągnąć pomocną dłoń czy służyć radą.

Maryjo, zawierzamy Ci nasze dzieci, które są chore i lęk związany z ich przyszłością, gdy nas zabraknie. Zawierzamy Ci serca dzieci zagubionych w wieku swojego dorastania.
Ufamy, że w Bogu każde ludzkie życie ma sens i w Nim znajduje swe spełnienie.
   

Tajemnica V: Znalezienie Pana Jezusa w świątyni.

Poczęty człowiek nie jest czyjąś własnością lecz darem, za który jesteśmy odpowiedzialni.

Maryja, po trzech dniach poszukiwań swego syna, odnalazła go w świątyni, i tam usłyszała trudne słowa: „Czy nie wiecie, że powinienem być w tym, co należy do Mego Ojca". Rodzina jest miejscem wzrostu, rozwoju, ubogacania się, ale życie człowieka ukierunkowane jest na zewnątrz. „Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę swoją..."

Módlmy się za rodziców mających dorosłe i dorastające dzieci, by z mądrością umieli towarzyszyć im w życiu i poszanowali ich odrębność.

Boże, polecamy Ci również małżeństwa, które w trudach oczekują na owoc swojej miłości, które też chcą doświadczyć radości macierzyństwa i ojcostwa a wobec których ty Panie masz inne plany. Daj im łaskę dojrzałego macierzyństwa i ojcostwa aby potrafili przyjąć i pokochać bez reszty dzieci porzucone, niechciane przez innych rodziców, aby to te rodziny były dla nich kolebką miłości.

Maryjo, wytrwale szukałaś z Józefem swojego Syna i znalazłaś go w miejscu dla niego przeznaczonym w świątyni. Każde serce matki od chwili poczęcia się w niej dziecka staje się sanktuarium życia, w nim dziecię czuje się najbezpieczniej. Niech to sanktuarium życia nigdy nie zostanie zbezczeszczone.

 

MODLITWA W INTENCJI OBRONY ŻYCIA:

O Maryjo, jutrzenko nowego świata, Matko żyjących, Tobie zawierzamy sprawę życia: spójrz, o Matko, na niezliczone rzesze dzieci, którym nie pozwala się przyjść na świat, ubogich, którzy zmagają się z trudnościami życia, mężczyzn i kobiet – ofiary nieludzkiej przemocy, starców i chorych zabitych przez obojętność albo fałszywą litość.
Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna potrafili otwarcie i z miłością głosić ludziom naszej epoki Ewangelię życia. Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej jako zawsze nowego daru, radość wysławiania jej jako zawsze nowego daru, radość wysławiania jej z wdzięcznością w całym życiu oraz odwagę czynnego i wytrwałego świadczenia o niej, aby mogli budować, wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli, cywilizację prawdy i miłości na cześć i chwałę Boga Stwórcy, który miłuje życie.

św. Jan Paweł II (Evangelium vitae, 105)


MODLITWA BENEDYKTA XVI w intencji obrony życia

Panie Jezu, który wiernie nawiedzasz i wypełniasz Twoją obecnością Kościół i historię ludzi,
który w godnym podziwu Sakramencie Twojego Ciała i Twojej Krwi czynisz nas uczestnikami życia Bożego i dajesz nam przedsmak radości życia wiecznego, uwielbiamy Cię i błogosławimy. W pokornym uniżeniu przed Tobą, Źródło i Miłośniku życia, prawdziwie obecny i żywy pośród nas, błagamy Cię: Ożyw w nas szacunek dla każdego rodzącego się ludzkiego życia, uzdolnij nas do dostrzegania wspaniałego dzieła Stwórcy w owocu matczynego łona, przygotuj nasze serca do hojnego przyjęcia każdego dziecka, które sposobi się do życia.

Błogosław rodziny, uświęcaj małżeństwa, uczyń płodną ich miłość. Oświecaj światłem Twojego Ducha decyzje parlamentów, aby ludy i narody uznawały i szanowały świętość życia, każdego ludzkiego życia. Kieruj pracą naukowców i lekarzy, aby postęp przyczyniał się do pełnego dobra osoby ludzkiej i aby nikogo nie zabijano i nikt nie doświadczał niesprawiedliwości. Obdarz twórczą miłością rządzących i ekonomistów, aby umieli przewidywać i zapewniać odpowiednie warunki, tak aby młode rodziny mogły ze spokojem otworzyć się na przyjęcie kolejnych dzieci.

Pocieszaj pary małżeńskie, które cierpią z powodu niemożności posiadania dzieci i w Twojej dobroci zapewnij im to, czego pragną. Ucz wszystkich opieki nad sierotami i dziećmi opuszczonymi, aby mogły doświadczyć ciepła Twojej miłości, pocieszenia Twojego Boskiego Serca. Wraz z Maryją, Twoją Matką, kobietą wielkiej wiary, w której łonie przybrałeś naszą ludzką naturę, od Ciebie, który jesteś naszym jedynym i prawdziwym Dobrem i Zbawicielem, oczekujemy siły, aby kochać życie i służyć mu, w nadziei na życie wieczne w Tobie, w jedności z Błogosławioną Trójcą. Amen.


Modlitwa do św. Joanny Beretti

Boże, Ty powiedziałeś, że nie ma większej miłości nad tę, kiedy ktoś daje życie za osobę ukochaną. Dziękujemy Ci, że dałeś nam w osobie Świętej Joanny płomienny przykład prawdziwej miłości i szacunku do życia. Dopomóż nam, abyśmy zrozumieli Jej przykład życia, rozpowszechniali go i sami nim żyli. Odnów we wszystkich kobietach, żyjących na całym świecie, zrozumienie sensu ich misji i szacunku dla każdego życia, które jest darem Boga, a na którego straży winny stać nawet za cenę własnego życia. Daj nam łaskę, której oczekujemy za wstawiennictwem Świętej Joanny, która idąc za przykładem Jezusa, ofiarnie złożyła swoje życie za życie innych. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


Modlitwa w intencji życia św. Joanny Beretti

Boże Ojcze, Źródło życia,
Ty pozwalasz ludziom doświadczać Twojej Ojcowskiej miłości,
która wyzwala w nich pragnienie oddania się Tobie bez reszty.

Prosimy Cię za wstawiennictwem
Świętej Joanny Beretty Molla – która jako żona i matka
współpracowała z Tobą w dzieleniu się miłością i życiem,
jako lekarz pochylała się nad potrzebującymi pomocy,
która łączyła swe cierpienia z Chrystusem
i jak On oddała swoje życie – abyśmy otwarci
na światło Ducha Ożywiciela umieli wytrwale
bronić życia, miłości i rodziny.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 


« Wszystkie wiadomości   « powrót  

   Klasztor karmelitów z XVII w. oraz Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach położone są 20 km od Golubia-Dobrzynia w diecezji płockiej. Jest to miejsce naznaczone szczególną obecnością Maryi w znaku łaskami słynącej figury Matki Bożej Bolesnej. zobacz więcej »


  Sobotnie Wieczerniki mają charakter spotkań modlitewno- ewangelizacyjnych. Gromadzą pielgrzymów u stóp MB Bolesnej. zobacz więcej »
 
     
 
  ©2006 Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej

  Obory 38; 87-645 Zbójno k. Rypina; tel. (0-54) 280 11 59; tel./fax (0-54) 260 62 10;
  oprzeor@obory.com.pl

  Opiekun Pielgrzymów: O. Piotr Męczyński; tel. (0-54) 280 11 59 w. 33; (0-606) 989 710;
  opiotr@obory.com.pl

 
KEbeth Studio