10.12.2015
WIENIEC MIŁOŚCI DLA MARYI - część pierwsza (dni 1 – 4)


WIENIEC MIŁOŚCI DLA MARYI

część pierwsza (dni 1 – 4)

 

„A na Jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu” (por. Ap 12, 1)

 

12 - dniowa modlitwa i ofiary

„we wszystkich intencjach Matki Bożej,

tryumf Jej Niepokalanego Serca

i pokój na świecie”

połączona z rozważaniem orędzi

Królowej Pokoju z Medjugorie

 

Dzień Pierwszy

„Jestem z wami”

Matka Boża po raz pierwszy ukazała się na wzgórzu we środę 24 czerwca 1981 roku. Trzymała w ramionach Dzieciątko Jezus. W tym pierwszym objawieniu Piękna Pani nie wypowiedziała żadnego słowa. Przemawiała darem swojej macierzyńskiej obecności i darem Boskiego Dzieciątka, które przyniosła i ukazywała widzącym. Gospa przemawiała w ciszy prostymi gestami matczynej czułości i miłości. Jak opowiadają widzący Matka Boża odkrywała i zakrywała Dzieciątko, jednocześnie gestem ręki dawała znak, aby się do Niej zbliżyli, aby zbliżyli się do Jej Syna. Przywoływała ich jak matka przywołuje swoje dzieci, widząc, że znajdują się w niebezpieczeństwie, aby okryć je płaszczem swej opieki i czułej miłości. Następnego dnia, 25 czerwca 1981 roku, Maryja po raz pierwszy przemówiła do dzieci na wzgórzu objawień i do dzisiaj każdego 25 dnia miesiąca kieruje do świata swoje matczyne orędzie. Matka Boża mówi: „Drogie dzieci! Bóg posłał mnie do was z miłości, abym was poprowadziła na drogę zbawienia” (25.10. 2007). „Bóg dozwolił mi, abym z małym Jezusem w objęciach, mogła być z wami. W tym Dziecięciu przynoszę wam Zbawcę waszych serc, który wzywa was do świętości życia” (25.12.2000). „Drogie dzieci! Jestem z wami i za każdym z was oręduję przed Jezusem” (25.05.2000). „Jestem z wami i wasze cierpienie jest również moim” (25.04.1992). „Zawsze jestem z wami i nie obawiajcie się prób, gdyż Bóg czuwa nad wami nieustannie. Ja dałam wam siebie samą i przeżywam z wami najmniejszą próbę” (19.07.1984). „Jestem z wami, czekam na was” (25.05.1992). „Moja obecność tutaj jest po to, aby was poprowadzić nową drogą, drogą zbawienia” (25.06.1992). „Jestem z wami i każdego dnia błogosławię was moim macierzyńskim błogosławieństwem, prosząc, by Bóg obdarzył was wszystkich obfitymi łaskami w waszym codziennym życiu. Dziękujcie Bogu za dar, że mogę być z wami, gdyż, powiadam, to jest wielka łaska” (25.07.1992). „Drogie dzieci, nie zapomnijcie: jestem z wami i kocham was wszystkich” (25.06.2000). „Jestem z wami i nie pozostawiam was samych sobie”. (25.05.2008). „Jestem z wami i wszystkich was noszę w sercu” (25.09.2000). „Jestem z wami, aby was pouczać i prowadzić ku wieczności (25.09.2009). „Jestem z wami dlatego, aby pomóc wam zrozumieć moje orędzia i wprowadzać je w życie” (25.08.2002). „Dziś wzywam was, byście byli moimi wyciągniętymi rękoma w tym świecie, który stawia Boga na ostatnim miejscu. Kochane dzieci, postawcie Boga na pierwszym miejscu w waszym życiu. Bóg będzie was błogosławił i da wam siłę, byście świadczyli o Bogu miłości i pokoju. Jestem z wami i oręduję za wami. Kochane dzieci, nie zapominajcie, że kocham was czułą miłością” (25.02.2005). „Ja jestem dla was darem, bowiem dzień po dniu Bóg pozwala mi być z wami i kochać każdego z was bezgraniczną miłością. Dlatego, kochane dzieci, na modlitwie i w pokorze otwórzcie serca i bądźcie świadkami mojej obecności”(25.10.2005). „Ja jestem z wami i nie jestem zmęczona. Wszystkich was pragnę zaprowadzić ze sobą do raju, dlatego każdego dnia decydujcie się na świętość” (25.03.2007). „Jestem z wami i ze świętymi i aniołami oręduję za wami” (25.07.2014). „Drogie dzieci, dziś wyciągam do was swoje ręce. Nie bójcie się ich przyjąć. One pragną dać wam miłość, pokój i pomóc wam w zbawieniu. I dlatego, moje dzieci, przyjmijcie je. Wypełnicie moje serce szczęściem, a ja poprowadzę was do świętości. Ja będę z wami, a moje ręce będą was trzymać. Bądźcie wytrwali, abyśmy na końcu drogi, wszyscy razem, w radości i miłości mogli trzymać za ręce mojego Syna. Pójdźcie za mną, nie bójcie się. Dziękuję wam” (18.03.2008). „Jestem z wami i wszystkich was błogosławię z moim Synem Jezusem Królem Pokoju” (25.06.2008).

„Daję wam orędzia”

„Moje drogie dzieci, przyjmijcie z powagą orędzia i żyjcie nimi. Czytajcie każdego dnia orędzia, które wam dałam i wprowadzajcie je w życie”(25.12.1989). „Drogie dzieci, proszę, posłuchajcie i żyjcie wezwaniem matki, gdyż wzywam was tylko z miłości, aby wam pomóc” (16.01.1986). „Wzywam was, byście mnie naśladowali i słuchali moich orędzi” (25.06.2008). „Drogie dzieci, żyjcie radośnie przesłaniami Ewangelii, które powtarzam od czasu, kiedy jestem z wami. Jestem waszą matką i pragnę odkryć wam Boga miłości i Boga pokoju. Nie pragnę, aby wasze życie upływało w smutku, lecz by było spełnione w radości i na wieczność, zgodnie z Ewangelią. Tylko w ten sposób wasze życie będzie miało sens” (25.12.1996). „Módlcie się, żyjcie według moich orędzi, a wtedy ujrzycie cuda miłości Bożej w waszym codziennym życiu” (25.03.1992). „Jedynie przez modlitwę możecie zrozumieć, przyjąć i wprowadzić w życie moje orędzia” (25.08.1993). „Żyjcie moimi orędziami i wprowadzajcie w życie każde słowo, dane ode mnie. Niech się staną dla was drogocenne, gdyż pochodzą z nieba” (25.06.2002). „Drogie dzieci, jeśli żyjecie orędziami, żyjecie również ziarnem świętości. Wszystkich was, jako matka, pragnę wezwać do świętości…” (10.10.1985).

MODLITWA: Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże, Ty uczyniłeś wielkie rzeczy w Rodzicielce Twojego Syna i przez Nią dokonujesz naszego zbawienia. Ona bowiem dzięki Twoim pełnym mądrości zamysłom spełnia w Kościele macierzyńskie zadania i jest wierną szafarką Twojej łaski. Jej słowami nas napominasz, Jej przykładem pociągasz do naśladowania Chrystusa, a dzięki Jej modlitwom jesteś dla nas łaskawy. Spraw, abyśmy za przykładem Najświętszej Maryi Panny pozostali wierni miłości Chrystusa i aby otwarła się dla nas brama niebieskiej ojczyzny. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez w wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Wierzę.

 

7 x Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu.

 

Na koniec 3 x Królowo Pokoju, módl się za nami.

 

Dzień Drugi

„Jestem waszą Matką i Królową Pokoju. Wzywam was, abyście byli moimi apostołami pokoju”

Najświętsza Maryja Panna ukazując się w Medjugorie powiedziała: „Jestem Królową Pokoju” (Ja sam Kraljica Mira). Wyraziła też pragnienie by dzień 25 czerwca, w którym po raz pierwszy przemówiła do dzieci, był świętem Królowej Pokoju. Podobnie jak pierwszego dnia objawień (24 czerwca 1981), tak każdego roku w uroczystość Bożego Narodzenia Niepokalana Dziewica ukazywała się z Dzieciątkiem Jezus. „Z wielką radością przynoszę wam w ramionach mojego Syna Jezusa, który was błogosławi i wzywa do pokoju” (25.12.2004) - mówiła. „Z wielką radością przynoszę wam Króla Pokoju” (25.12.2007). Piękna Pani (z chorwackiego „Gospa”) w swoich matczynych przesłaniach kierowanych do całego świata mówiła: „Wzywam was, drogie dzieci, do modlitwy o pokój. Proście o to, byście w modlitwie znaleźli pokój, który Bóg wam zsyła” (23.10.1986). „Wzywam Was, żebyście się modlili o pokój, o pokój w waszych sercach, pokój w waszych rodzinach i pokój na całym świecie, gdyż szatan chce wojny, chce niepokoju, chce zniszczyć wszystko, co jest dobre. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się!” (25.03.1993). „Dążcie do pokoju i szukajcie go w Bogu, który jest prawdziwym pokojem” (25.12.1998). „Niech w tym czasie łaski krzyż będzie dla was drogowskazem do miłości i do jedności, skąd przychodzi prawdziwy pokój” (25.11.1999). „Pragnę, aby każdy z was we własnym sercu doświadczył tego pokoju, który daje Bóg” (25.06.1987). „Żyjąc pokojem w swoich sercach pojmiecie, drogie dzieci, że pokój jest Bożym darem. Drogie dzieci, bez miłości nie możecie żyć pokojem. Owocem miłości jest wybaczenie. Jestem z wami i wzywam was, drogie dzieci, abyście wpierw wybaczyli swojej rodzinie, aby móc wybaczyć innym” (25.01.1996). „Bóg może was obdarzyć pokojem, jeśli się nawrócicie i będziecie się modlić” (25.05.1993). „Jezus jest Królem Pokoju i tylko On może udzielić wam pokoju, którego szukacie. Jestem z wami i oddaję was w szczególny sposób Jezusowi, teraz w tych nowych czasach, kiedy trzeba się na Niego zdecydować” (25.12.1995). „Wzywam was do otwarcia drzwi waszych serc na Jezusa, tak jak kwiat otwiera się na słońce. Jezus pragnie napełnić wasze serca radością i pokojem. Nie możecie, drogie dzieci, przeżywać pokoju, jeśli nie jesteście w pokoju z Jezusem. Dlatego wzywam was do spowiedzi, aby Jezus stał się waszą prawdą i pokojem” (25.01.1995). „Żyjcie z pokojem w sercu w swoim środowisku, aby wszyscy poznali pokój, który nie od was pochodzi, lecz od Boga” (25.12.1988). „Jestem waszą Matką i Królową Pokoju” (25.07.1988). „Modlę się z wami i oręduję przed Bogiem o pokój: najpierw jednak w waszych sercach i w waszym otoczeniu, aby Bóg był waszym pokojem” (25.06.1992). „Wzywam was wszystkich, byście modlili się o pokój i dawali o nim świadectwo w waszych rodzinach, tak by pokój stał się największym skarbem na tej niespokojnej ziemi” (25.04.2009). „Żadna rodzina nie może powiedzieć, że jest w niej pokój, jeśli się nie modli” (25.08.1995). „Modlę się z wami o pokój: pokój w waszych sercach, pokój w waszych rodzinach, pokój w waszych pragnieniach, pokój na całym świecie. Niech was błogosławi Książę Pokoju i obdarzy Swoim pokojem” (25.12.1994). „Przybyłam tu jako Królowa Pokoju i chciałam was ubogacić moim macierzyńskim pokojem. Drogie dzieci, kocham was i wszystkich pragnę poprowadzić ku pokojowi, który daje tylko Bóg i ubogaca nim każde serce. Wzywam was, żebyście się stali nosicielami i świadkami mojego pokoju w tym niespokojnym świecie. Niech pokój zapanuje na całym świecie, który nie ma pokoju, a za nim tęskni” (25.07.1990). „Wzywam was do szczególnej modlitwy oraz składania ofiar i dobrych uczynków dla pokoju w świecie. Szatan jest mocny i ze wszystkich sił chce zniszczyć pokój pochodzący od Boga. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się ze mną w szczególny sposób o pokój. Jestem z wami pragnę wam pomóc moimi modlitwami i poprowadzić was drogą pokoju. Daję wam macierzyńskie błogosławieństwo. Nie zapominajcie żyć według orędzi pokoju” (25.10.1990). „Proście Pana Pokoju, aby was ochraniał Swoim płaszczem i żeby wam pomógł zrozumieć wielkość i wagę pokoju w waszych sercach. Tak będziecie mogli szerzyć pokój z waszych serc na cały świat. Jestem z wami, wstawiam się za wami przed Bogiem. Módlcie się, ponieważ szatan chce zniszczyć moje plany pokoju. Pojednajcie się i pomóżcie waszym życiem, by pokój zapanował na całej ziemi” (25.12.1990). „Niech wasza modlitwa będzie błaganiem o pokój. Szatan jest silny i pragnie zniszczyć nie tylko ludzkie życie, ale i przyrodę i planetę, na której żyjecie. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się, abyście poprzez modlitwę obronili się Bożym błogosławieństwem pokoju. Bóg posłał mnie między was, abym wam pomogła. Jeśli chcecie – przyjmijcie różaniec. Już sam różaniec może dokonać cudów na świecie i w waszym życiu. Błogosławię was i pozostanę z wami dopóki taka będzie wola Boża. Dziękuję wam, że dochowujecie wierności mojej obecności tutaj, gdyż wasza odpowiedź służy dobru i pokojowi” (25.01.1991). „Wzywam was, żebyście zdecydowali się na Boga, ponieważ niepokój w waszych sercach jest owocem oddalenia się od Boga. Bóg jest samym pokojem, dlatego przybliżcie się do Niego w waszej osobistej modlitwie i potem żyjcie pokojem w waszym sercu. Wtedy pokój z waszego serca popłynie jak rzeka na cały świat. Nie mówcie o pokoju, ale czyńcie pokój!” (25.02.1991). „Drogie dzieci, niech Bóg w waszych rodzinach zajmuje pierwsze miejsce, aby mógł dać wam pokój, aby was bronił nie tylko od wojny, ale by was chronił i zachował w pokoju od wszelkich napaści szatańskich. Kiedy Bóg jest z wami, macie wszystko, a kiedy Go nie pragniecie, biedni jesteście i zagubieni i nie wiecie po czyjej stronie stoicie. Dlatego, drogie dzieci, zdecydujcie się na Boga, a wtedy otrzymacie wszystko” (25.12.1991). „Wzywam was wszystkich, którzy usłyszeliście moje orędzie pokoju, byście je poważnie i z miłością realizowali w życiu” (25.05.1991). „Wzywam was do modlitwy i postu w intencji pokoju. Kochane dzieci, jak już mówiłam i powtarzam obecnie, tylko modlitwą i postem można powstrzymać wojny. Pokój jest drogocennym darem od Boga. Proście, módlcie się, a otrzymacie pokój. Głoście pokój i miejcie pokój w sercach waszych. Pielęgnujcie go jak kwiat, który potrzebuje wody, delikatności i światła. Bądźcie tymi, którzy niosą pokój innym” (25.02.2003). „Wzywam was, drogie dzieci, abyście byli moimi radosnymi nosicielami pokoju w tym niespokojnym świecie. Módlcie się o pokój, aby jak najszybciej zapanowała era pokoju, na którą moje Serce z niecierpliwością oczekuje” (25.06.1995). „Wzywam was, abyście wszyscy ze mną poprzez modlitwę budowali nowy świat pokoju. Ja nie mogę tego uczynić bez was i dlatego wzywam was wszystkich z macierzyńską miłością, a resztę Bóg uczyni. Otwórzcie się na Boże plany i Jego zamysły, abyście mogli współpracować z Nim dla pokoju i dobra i nie zapominajcie, że wasze życie nie do was należy, lecz jest darem, którym macie radować innych i prowadzić ich do życia wiecznego” (25.12.1992). „Modlę się i oręduję za wami przed Bogiem, byście pojęli, że każdy z was jest zwiastunem pokoju. Nie możecie zaznać pokoju, jeżeli wasze serce nie trwa w pokoju Bożym. Dlatego, kochane dzieci, módlcie się, módlcie się, gdyż modlitwa stanowi fundament waszego pokoju. Otwórzcie swe serca i dajcie czas Bogu, by stał się On waszym przyjacielem. Gdy zawrzecie przyjaźń z Bogiem, żadna burza jej nie zniszczy” (25.06.1997). „Tylko w Bogu jest prawdziwy pokój. Otwórzcie serca i bądźcie darczyńcami pokoju, aby inni odkryli pokój w was i poprzez was. Stańcie się świadkami Bożego pokoju i miłości, które od Niego otrzymujecie” (25.01.2000). „Pragnę wam podziękować, że przyczyniacie się do realizacji mojego planu. Każdy z was jest ważny, dlatego kochane dzieci, módlcie się i radujcie się wraz ze mną każdym sercem, które się nawróciło i stało się narzędziem prowadzącym do pokoju w świecie” (25.06.2004). „Wzywam was, kochane dzieci, abyście byli moimi apostołami pokoju i miłości w swoich rodzinach i w świecie” (25. 06.2005). „Prawdziwy pokój będzie miał jedynie ten, kto w swoim bliźnim dostrzega i kocha mojego Syna. U kogo w sercu króluje jedynie mój Syn ten wie co znaczy pokój” (18.03.1997). „Droga do mego Syna, który jest prawdziwym pokojem i miłością, prowadzi poprzez miłość do bliźnich” (18.03.2005). „Drogie dzieci! Pokój jest zagrożony, dlatego módlcie się i nieście pokój oraz nadzieję w tym niespokojnym świecie, gdzie szatan atakuje i kusi na wszelkie sposoby. Bądźcie silni w modlitwie i odważni w wierze. Jestem z wami i oręduje za wami przed moim Synem Jezusem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie” (25.11.2015).

MODLITWA: Boże, nasz Ojcze, oddajemy cześć Najświętszej Maryi Pannie, Królowej Pokoju. Ona jest Twoją pokorna Służebnicą, która przyjąwszy zwiastowanie z ust Gabriela, poczęła w dziewiczym łonie Księcia Pokoju, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna i naszego Pana. Ona jest Matką wierną, która stała nieustraszona obok krzyża, gdzie Syn Jej, umierając dla naszego zbawienia, przez Krew swoją obdarzył pokojem całe stworzenie. Ona jest uczennicą Chrystusa i służebnicą pokoju, która modląc się z Apostołami, oczekiwała obiecanego od Ojca Ducha jedności i pokoju, miłości i wesela. Za Jej wstawiennictwem, prosimy Cię, Boże, daj naszym czasom upragniony pokój, abyśmy utworzyli jedną rodzinę, żyjącą w zgodzie i złączoną węzłami bratniej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Wierzę.

 

7 x Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu.

 

Na koniec 3 x Królowo Pokoju, módl się za nami.

 

Dzień Trzeci

„Dzisiaj wzywam was wszystkich do modlitwy”

„Bez modlitwy, drogie dzieci, nie możecie odczuć ani Boga, ani mnie, ani miłości, którą daję. Dlatego wzywam was, żebyście zaczynali i kończyli dzień modlitwą. Drogie dzieci, pragnę was prowadzić dzień po dniu jak najdalej w modlitwie, ale nie możecie wzrastać, o ile jej nie zachowacie. Wzywam was, drogie dzieci, żeby modlitwa była dla was na pierwszym miejscu” (3.07.1986). „Wzywam was abyście poprzez modlitwę otworzyli się na Boga tak, jak kwiat otwiera się na poranne promienie słońca” (25.04.1998). „Wzywam was do modlitwy i niech wasze serce, kochane dzieci, otworzy się na Boga jak kwiat na ciepło słońca” (25.04.2012). „Wzywam was do modlitwy, gdyż w modlitwie spotykacie się z Bogiem. Bóg wam się ofiarowuje i oddaje. Ale od was pragnie, byście w swej wolności odpowiedzieli na Jego wezwanie. Dlatego, dzieci, w ciągu dnia znajdźcie czas, byście mogli w spokoju i pokorze pomodlić się i spotkać z Bogiem. Jestem z wami i oręduję u Boga za wami. Czuwajcie, tak aby każde spotkanie w modlitwie było radością spotkania z Bogiem” (25.11.1988). „Przez modlitwę, drogie dzieci, zdobędziecie radość i pokój. Przez modlitwę będziecie bogatsi w łaskę Bożą” (25.08.1989). „Kwiat nie może wzrastać bez wody. Tak i wy, drogie dzieci, nie możecie wzrastać bez Bożego błogosławieństwa. Musicie każdego dnia prosić o błogosławieństwo, aby wzrastać i z Bogiem wykonywać wszystkie prace” (10.04.1986). „Bóg błogosławi was dzień po dniu i pragnie przemiany waszego życia. A więc módlcie się, byście mieli siłę zmienić swoje życie” (25.05.1990). „Wy, drogie dzieci, nie jesteście w stanie zrozumieć, jaka jest wartość modlitwy, dopóki sami sobie nie powiecie: teraz jest czas modlitwy, teraz nie ma dla mnie nic ważniejszego, teraz dla mnie nie ma ważniejszej osoby niż Bóg. Drogie dzieci, poświęćcie się modlitwie ze szczególną miłością, aby Bóg mógł obdarzyć was łaskami” (2.10.1986). „Proszę was, byście świadomie podchodzili do modlitwy. W modlitwie poznacie wielkość Boga” (28.11.1985). „Kiedy modlicie się, jesteście piękniejsi, jak kwiaty, które po śniegu ukazują swoje piękno i wszystkie kolory stają się nie do opisania. Tak również wy po modlitwie ujawniacie przed oczami Boga więcej tego piękna, które sprawia, że jesteście Mu drodzy. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się i otwórzcie wnętrze Panu, aby On mógł uczynić z was piękny i harmonijny kwiat dla nieba” (18.12.1986). „Niech modlitwa będzie dla was życiem. Niech więc wasz dzień zaczyna się od porannej modlitwy, a kończy się wieczorną modlitwą dziękczynienia. Drogie dzieci, jestem z wami i kocham was, błogosławię i pragnę, aby każdy z was był w moich objęciach. Nie możecie być w moich objęciach, jeśli nie jesteście gotowi do codziennej modlitwy” (25.08.1995). „Drogie dzieci! Dziś pragnę wam powiedzieć, byście przed każdym zajęciem modlili się i modlitwą kończyli swą pracę. Jeśli tak będziecie czynić, Bóg będzie błogosławił was i waszą pracę” (5.07.1984). „Módlcie się, drogie dzieci i bądźcie odważnymi świadkami Dobrej Nowiny w każdej sytuacji. Tylko wówczas Bóg będzie wam błogosławił i da wam wszystko, o co Go z wiarą prosicie” (25.12.2004). „W modlitwie poznacie najwyższą radość i wyjście z każdej beznadziejnej sytuacji” (28.03.1985). „W ciągu dnia znajdźcie miejsce, gdzie w skupieniu będziecie z radością modlić się.” (25 sierpnia 2010). „W cichości serca zostańcie z Jezusem, by On swoją miłością was przemieniał i przeobrażał” (25.07.1998). „Otwórzcie się na Boga i przekażcie Mu wszystkie wasze trudności i krzyże, aby Bóg przemienił wszystko w radość. Moje drogie dzieci, nie możecie otworzyć się na Boga, jeżeli się nie modlicie. Dlatego zdecydujcie się od dzisiaj przeznaczyć pewien czas w ciągu dnia tylko na spotkanie z Bogiem w ciszy” (25.07.1989). „Módlcie się, by Bóg dał wam siłę, aby w waszym sercu i życiu zawsze panowała nadzieja i duma, że jesteście dziećmi Bożymi i niesiecie Jego nadzieję temu światu, który nie ma radości w sercu i nie ma przyszłości, bo nie ma serca otwartego na Boga, który jest waszym zbawieniem” (25.07.2012). „Dziś wzywam was, byście zaczęli z żywą wiarą odmawiać różaniec. W ten sposób będę mogła wam pomóc. Drogie dzieci, wzywam was, żebyście odmawiali różaniec i żeby różaniec był dla was obowiązkiem, który będziecie wypełniać z radością. W ten sposób zrozumiecie, dlaczego tak długo jestem z wami. Pragnę was nauczyć modlić się” (12.06.1986). „Proszę rodziny parafii, by odmawiały wspólnie różaniec” (27.09.1984). „Wzywam was, byście wszystkich zachęcali do odmawiania różańca. Różańcem pokonacie wszelkie zło, jakim szatan ma teraz zamiar prześladować Kościół katolicki. Wszyscy księża odmawiajcie różaniec! Poświęćcie czas na modlitwę różańcową” (25.06.1985). „Różaniec jest mi szczególnie drogi; poprzez różaniec otworzycie mi swoje serce i będę mogła wam pomóc” (25.08.1997). „Drogie dzieci, modlitwa czyni cuda. Wtedy gdy jesteście zmęczeni, chorzy i nie widzicie sensu życia, weźcie różaniec i módlcie się, dopóki modlitwa nie stanie się dla was radosnym spotkaniem z waszym Zbawicielem. Jestem z wami i modlę się za was drogie dzieci” (25.04.2001). „Módlcie się sercem i w modlitwie ofiarujcie Jezusowi siebie” (9.08.1984). „Wzywam was do modlitwy sercem, tak by wasza modlitwa była spotkaniem z Bogiem” (25.12.1987). „Wzywam was do modlitwy sercem, aby wasza modlitwa była rozmową z Bogiem” (25.09.1990). „Jestem waszą matką i przybyłam na ziemię, by was nauczyć modlić się z miłością” (29.11.1984). „Jestem z wami i pragnę nauczyć was modlić się sercem” (25.10.1989). „Uświadomcie sobie, ukochani moi, że jestem waszą Matką i przybyłam na ziemię, by was nauczyć słuchać z miłością, modlić się z miłością, a nie z przymusu...” (29 listopada 1984). „Wzywam was do modlitwy sercem, a nie z przyzwyczajenia” (2.05.1985). „Rozpoczynajcie i kończcie dzień modlitwą serca” (25.07. 2011). „Ja daję wielkie łaski tym, którzy się modlą sercem” (6.02.1986). „Módlcie się, a wtedy przezwyciężycie każde zmęczenie. Modlitwa będzie dla was radością i odpoczynkiem” (30 maja 1985). „Niech modlitwa będzie dla was jak powietrze, którym oddychacie a nie ciężarem” (25.07.2007). „Niech w waszych sercach, rodzinach i wspólnotach zapanuje modlitwa, aby Duch Święty was prowadził i motywował, abyście każdego dnia byli bardziej otwarci na wolę Bożą i Jego plan dla każdego z was” (25 lipca 2014). „Wzywam was, byście się wszyscy modlili, aby urzeczywistniły się plany Boże wobec was i wszystko to, co Bóg przez was pragnie uczynić. Bez was Bóg nie może urzeczywistnić tego, co pragnie. Bóg dał wszystkim wolną wolę i wy nią rozporządzacie” (30.01.1986). „Módlcie się, aby Bóg mógł działać poprzez każdego z was. Niech wasze serca będą otwarte na Bożą wolę” (25 sierpnia 2014). „W modlitwie szukajcie woli Bożej i zgodnie z nią żyjcie według przykazań, do których wzywa was Bóg” (25 lutego 2015). „Jeśli się modlicie, kochane dzieci, jesteście ze mną i poszukujecie woli mego Syna i żyjecie nią” (25.06.2012). „Módlcie się do Ducha Świętego, aby On was przemienił i wypełnił siłą wiary i nadziei, abyście byli silni w walce ze złem” (25 kwietnia 2015). „Wzywam was, abyście się otworzyli w modlitwie na Ducha Świętego, gdyż On pomoże wam przemienić wasze kamienne serca w serca z ciała” (25.06.1996). „Drogie dzieci! Serca swoje zwróćcie ku modlitwie i dążcie do tego, by Duch Święty spłynął na was” (9 maja 1985). „Bądźcie otwarci na Ducha Świętego” (16 maja 1985). „Usilnie was wzywam, byście otworzyli serca Duchowi Świętemu” (23 maja 1985). „Otwórzcie wasze serca Duchowi Świętemu, aby wszelkie dobro, które jest w was zakwitło i wydało plon stokrotny” (25.07. 2011). „Módlcie się i wierzcie w siłę modlitwy. Otwórzcie wasze serca, aby Bóg was wypełnił swoją miłością i będziecie radością dla innych [ludzi]. Wasze świadectwo będzie mocne i wszystko co czynicie będzie przeplecione Bożą delikatnością. Jestem z wami i modlę się za was i wasze nawrócenie, dopóki nie umieścicie Boga na pierwszym miejscu” (25 maja 2015). „Odnówcie modlitwę w swoich rodzinach i twórzcie grupy modlitewne, bo w ten sposób doznacie radości z modlitwy we wspólnocie. Wszyscy , którzy modlą się i uczestniczą w grupach modlitewnych mają serca otwarte na wolę Bożą i z radością świadczą o Bożej miłości” (25.09.2000). „Módlcie się drogie dzieci o jedność chrześcijan, aby wszyscy stanowili jedno serce. Prawdziwa jedność między wami zależy od modlitwy i przebaczenia. Pamiętajcie: miłość tylko wtedy zwycięży, gdy będziecie się modlić, a wówczas wasze serce się otworzy” (25.01.2005). „Drogie dzieci! Dzisiaj pragnę wezwać was, byście codziennie modlili się za dusze w czyśćcu cierpiące. Każdej duszy potrzebna jest modlitwa i łaska, by dotarła do Boga i Bożej miłości. Poprzez to i wy, drogie dzieci, zyskujecie nowych sprzymierzeńców, którzy pomogą wam zrozumieć, że w życiu żadne sprawy nie powinny być dla was zbyt ważne, jedynie niebo jest tym, za czym należy tęsknić. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się nieustannie, byście mogli pomóc i sobie i innym, którym modlitwa przyniesie radość” (6.11.1986). „Drogie dzieci! Pragnę wam powiedzieć, byście dziękowali Bogu za wszelkie łaski, które wam dał. Nauczcie się dziękować za małe rzeczy, a będziecie potem mogli dziękować i za wielkie” (3.10.1985). „Wzywam was, żebyście dziękowali Bogu za wszystkie dary, które odkryliście w ciągu waszego życia, nawet za najmniejszy dar, który otrzymaliście. Ja dziękuję razem z wami i pragnę, żebyście odczuli radość z darów i pragnę aby Bóg był wszystkim dla każdego z was” (25.09.1989). „Proście, aby wasze życie było radosnym dziękczynieniem, płynącym z waszych serc jak rzeka radości. Moje drogie dzieci, dziękujcie stale za to, co posiadacie, za każdy mały dar, który daje wam Bóg, aby radosne błogosławieństwo od Boga spływało zawsze na wasze życie” (25.08.1988). „Wszystko co tylko posiadacie niech będzie w rękach Boga. Tylko w ten sposób będziecie mieć w sercu radość. Dzieci, radujcie się wszystkim, co posiadacie. Dziękujcie Bogu, bo to wszystko jest darem Bożym dla was. W ten sposób będziecie mogli dziękować za wszystko i odkrywać Boga we wszystkim, nawet w najmniejszym kwiatku” (25.04.1989). „Wzywam was, abyście obcowali z przyrodą, gdyż tam spotkacie Boga Stworzyciela. Drogie dzieci, wzywam was do dziękowania Bogu za wszystko, co wam daje. Dziękując odkryjecie Najwyższego i całe dobro, które was otacza. Drogie dzieci, Bóg jest wielki i wielka jest Jego miłość wobec każdego stworzenia. Dlatego też módlcie się, abyście pojęli Bożą miłość i dobroć. Dzięki dobroci i miłości Boga Stworzyciela i Ja jestem z wami jako dar” (25.10.1995). „Wzywam was byście w barwach przyrody wysławiali Boga Stworzyciela. On nawet przez najmniejszy kwiat mówi o swoim pięknie i głębi miłości, z której was stworzył. Drogie dzieci, niech modlitwa wypływa z waszego serca niczym świeża woda ze źródła. Niech łany zboża mówią wam o miłosierdziu Bożym wobec każdego stworzenia. Dlatego odnówcie modlitwę dziękczynienia za wszystko, co daje wam Bóg” (25.08.1999). „Wzywam was, abyście wysławiali Boga i aby Imię Boże było święte w waszych sercach i w waszym życiu. Drogie dzieci, gdy jesteście w świętości Bożej, Bóg jest z wami i tylko przez modlitwę obdarza was pokojem i radością, które od Niego pochodzą. Dlatego, drogie dzieci, odnówcie modlitwę w swoich rodzinach a wasze serca wysławiać będą święte Imię Boże i niebo zapanuje w waszych sercach. Jestem blisko was i wstawiam się za wami przed Bogiem” (25.05.1997).

MODLITWA: „Panie, Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny Boże, Ty nam dałeś w młodym Kościele przedziwny wzór zgody i modlitwy: Matkę Jezusa modlącą się jednomyślnie z Apostołami. Maryja, która modląc się oczekiwała przyjścia Chrystusa, w gorących błaganiach przyzywa obiecanego Pocieszyciela; Ta, którą przy Wcieleniu Słowa ocienił Duch Święty, przy narodzeniu nowego Ludu Twojego znowu otrzymuje pełnię Daru Bożego. Dlatego Najświętsza Dziewica, czuwająca na modlitwie i płonąca miłością, stała się wzorem Kościoła, który ubogacony darami Ducha, czujnie oczekuje drugiego przyjścia Chrystusa. Panie, nasz Boże, spraw, abyśmy gorliwie naśladując Najświętszą Pannę, byli ulegli głosowi Ducha Świętego i szukali we wszystkim Twojej chwały. Ojcze Święty, spraw za Jej wstawiennictwem, abyśmy napełnieni tym Duchem, mogli trwać jednomyślnie na modlitwie i nieść braciom dobrą nowinę o zbawieniu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Wierzę.

 

7 x Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu.

 

Na koniec 3 x Królowo Pokoju, módl się za nami.

 

Dzień Czwarty

„Wzywam was, byście każdego dnia czytali Biblię”

„Ja, jako Matka pragnę, aby moje dzieci były we wspólnocie ludu, który słucha słowa Bożego i w czyn je wprowadza” (2.06.2013). „Wzywam was, abyście nieśli Ewangelię waszym rodzinom” (25.01.2006). „Wzywam was, byście w swoich domach każdego dnia czytali Biblię i niechaj będzie ona na widocznym miejscu, by was zawsze pobudzała do «jej czytania» i do modlitwy” (18.10.1984). „Każda rodzina powinna się modlić wspólnie i czytać Biblię!” (14.02.1985). „Niech poprzez modlitwę i czytanie Pisma Świętego wejdzie do waszych rodzin Duch Święty, który was odnowi. W ten sposób staniecie się nauczycielami wiary w swojej rodzinie” (25.04.2005). „Wzywam was, abyście nosili słowo Boże w swoich sercach i w myślach. Umieśćcie, drogie dzieci, Pismo Święte na widocznym miejscu w swojej rodzinie, czytajcie je i żyjcie nim” (25.08.1996). „(…) Czytajcie je, rozmyślajcie i uczcie się jak Bóg miłuje swój lud” (25.01.1999). „Wzywam was, byście poprzez czytanie Pisma Świętego odnowili modlitwę w rodzinach i przeżywali radość w spotkaniu z Bogiem, który bezgranicznie kocha Swoje stworzenie” (25.09.1999). „Czytajcie, medytujcie Pismo Święte i niech słowa w nim napisane będą dla was życiem” (25.02.2012).

MODLITWA: „O Maryjo, Matko Słowa, wstawiaj się za nami, aby Twój Syn, Odwieczne Słowo Ojca, był stale obecny w naszych myślach, pragnieniach i czynach. Bądź nam Przewodniczką w naszym czytaniu Pisma Świętego, byśmy w nim odnajdywali Jezusa Chrystusa, by Jego Słowo nas przemieniało i nawracało. Maryjo, bądź nam wszystkim Matką, wszystkim zasłuchanym w Słowo, którym jest Jezus Chrystus. Matko Słowa Wcielonego, módl się za nami! Amen”.

 

Wierzę.

 

7 x Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu.

 

Na koniec 3 x Królowo Pokoju, módl się za nami.

« Wszystkie wiadomości   « powrót  

   Klasztor karmelitów z XVII w. oraz Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach położone są 20 km od Golubia-Dobrzynia w diecezji płockiej. Jest to miejsce naznaczone szczególną obecnością Maryi w znaku łaskami słynącej figury Matki Bożej Bolesnej. zobacz więcej »


  Sobotnie Wieczerniki mają charakter spotkań modlitewno- ewangelizacyjnych. Gromadzą pielgrzymów u stóp MB Bolesnej. zobacz więcej »
 
     
 
  ©2006 Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej

  Obory 38; 87-645 Zbójno k. Rypina; tel. (0-54) 280 11 59; tel./fax (0-54) 260 62 10;
  oprzeor@obory.com.pl

  Opiekun Pielgrzymów: O. Piotr Męczyński; tel. (0-54) 280 11 59 w. 33; (0-606) 989 710;
  opiotr@obory.com.pl

 
KEbeth Studio