10.12.2015
WIENIEC MIŁOŚCI DLA MARYI - część druga (dni 5 – 8)


WIENIEC MIŁOŚCI DLA MARYI

część druga (dni 5 – 8)

 

„A na Jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu” (por. Ap 12, 1)

 

12 - dniowa modlitwa i ofiary

„we wszystkich intencjach Matki Bożej,

tryumf Jej Niepokalanego Serca

i pokój na świecie”

połączona z rozważaniem orędzi

Królowej Pokoju z Medjugorie

 

Dzień Piąty

„Drogie dzieci! Dziś wzywam was do nawrócenia”

8 grudnia 1981 r. w święto Niepokalanego Poczęcia widzący ujrzeli Maryję na klęczkach, błagającą: „Synu ukochany, proszę Cię, przebacz światu ciężkie grzechy, jakimi Cię obraża”. 6 sierpnia 1982 r. Najświętsza Panna zaleciła comiesięczną spowiedź. Na wiosnę 1983 r. powiedziała: „Pospieszcie się z nawróceniem. Nie czekajcie zapowiedzianego znaku. Dla niewierzących będzie zbyt późno, by się nawrócili. Wy, którzy wierzycie, nawróćcie się i pogłębiajcie waszą wiarę”. 20 kwietnia 1983 r. jedno z dzieci ujrzało Najświętszą Pannę płaczącą nad grzesznikami: „Chciałabym ich nawrócić, ale oni się nie nawracają – powiedziała Maryja. Módlcie się, módlcie się za nich. Nie czekajcie... Potrzeba waszej modlitwy i waszej pokuty”. W późniejszych orędziach Matka Boża Królowa Pokoju mówiła: „Drogie dzieci! Dziś wzywam was do nawrócenia. To jest najważniejsze orędzie, które wam tutaj dałam” (25.02.1996). „Kocham was i modlę się nieustannie o wasze nawrócenie przed moim Synem Jezusem” (25.10.2011). „Wzywam was, aby w waszym życiu Bóg zajął pierwsze miejsce. Niech szatan nie mami was materialnymi rzeczami, lecz drogie dzieci zdecydujcie się na Boga, który jest wolnością i miłością. Wybierzcie życie, a nie śmierć duszy. Drogie dzieci, w tym czasie kiedy rozmyślacie o Męce i śmierci Jezusa, wzywam was, abyście zdecydowali się na to życie, które zakwitło Zmartwychwstaniem. Niech wasze życie zostanie odnowione poprzez nawrócenie, które was doprowadzi do życia wiecznego” (25.03.1996). „Przyroda się budzi i na drzewach widać pierwsze pąki, które dadzą przepiękny kwiat i owoc. Pragnę abyście i wy, kochane dzieci, pracowały nad waszym nawróceniem i byście dawali świadectwo własnym życiem, aby wasz przykład był dla innych znakiem i bodźcem do nawrócenia. Jestem z wami i oręduję przed moim Synem Jezusem o wasze nawrócenie” (25.02.2011). „Wzywam was, abyście gruntownie odmienili wasze życie i zdecydowali się na nawrócenie nie słowami, lecz życiem” (25.10.1992). „Przebudźcie się ze snu niewiary i grzechu, gdyż to jest czas łaski, dany wam od Boga. Wykorzystajcie ten czas i proście Boga o łaskę uzdrowienia serca, abyście sercem patrzyli na Boga i człowieka” (25.02.2000). „Wzywam was do osobistego nawrócenia” (13.02.1986). „Nie możecie mówić, że jesteście nawróceni, bowiem wasze życie musi stać się nieustannym nawracaniem się. Kochane dzieci, Bóg da wam poznać, co macie konkretnie czynić i jak się zmieniać” (25.02.1993). „Niech od dziś rozpocznie się nowe życie w waszym sercu. Dzieci, pragnę zobaczyć wasze „tak“ i niech wasze życie będzie radosnym życiem wolą Bożą w każdym momencie waszego życia” (25.03.2011). „Nawracajcie się najpierw w parafii. Wtedy pomożecie nawrócić się tym, którzy będą tutaj przybywać”. (8.03.1984). „Wzywam was do pełnego nawrócenia, które jest ciężkie dla tych, którzy nie wybrali Boga. Wzywam was, drogie dzieci, do pełnego nawrócenia do Boga. Bóg wam może dać wszystko, czego od Niego pragniecie. Ale wy szukacie Go dopiero wtedy, kiedy przyjdą choroby, problemy i trudności. I myślicie, że Bóg jest daleko od was, że was nie słucha i nie słyszy waszych modlitw. Nie, drogie dzieci, to nieprawda. Kiedy jesteście daleko od Boga, nie możecie otrzymać łask, ponieważ o nie nie prosicie z silną wiarą. Ja każdego dnia modlę się za was i pragnę was coraz bardziej przybliżyć do Boga, a nie mogę, jeżeli wy tego nie chcecie. Dlatego, drogie dzieci, złóżcie swoje życie w ręce Boże” (25.01.1988). „Kiedy Bóg zajmuje pierwsze miejsce, wtedy i wy sami będziecie szukać woli Boga we wszystkim co robicie. W ten sposób wasze codzienne nawrócenie stanie się łatwiejsze. Drogie dzieci, badajcie w pokorze to co w waszym sercu jest nie uporządkowane, abyście wiedzieli co należy zrobić. Nawrócenie będzie dla was codziennym zadaniem, które będziecie wypełniać z radością. Drogie dzieci, jestem z wami, błogosławię was i wzywam, abyście byli moimi świadkami poprzez modlitwę i osobiste nawrócenie” (25.04.1996). „Niech spowiedź święta będzie pierwszym aktem nawrócenia, a potem, drogie dzieci, zdecydujcie się na świętość. Niech wasze nawrócenie i decyzja na świętość zaczną się dzisiaj, nie jutro” (25.11.1998). „Wzywam was do otwarcia drzwi waszych serc na Jezusa, tak jak kwiat otwiera się na słońce. Jezus pragnie napełnić wasze serca radością i pokojem. Nie możecie, drogie dzieci, przeżywać pokoju, jeśli nie jesteście w pokoju z Jezusem. Dlatego wzywam was do spowiedzi, aby Jezus stał się waszą prawdą i pokojem” (25.01.1995). „Drogie dzieci, proszę was, oddajcie Panu całą swoją przeszłość, całe zło, które nagromadziło się w waszych sercach. Pragnę, by każdy z was był szczęśliwy, a z grzechem nikt szczęśliwy być nie może” (25.02.1987). „Módlcie się, drogie dzieci! Tylko w ten sposób będziecie mogli poznać całe zło, jakie jest w was i oddać je Panu, aby Pan mógł oczyścić całkowicie wasze serca” (4.12.1986). „Otwórzcie wasze serca na Boże miłosierdzie (…). Ojciec Niebieski pragnie wyzwolić z niewoli grzechu każdego z was. Dlatego, kochane dzieci, poprzez spotkanie z Bogiem podczas spowiedzi św. pozostawcie grzech i zdecydujcie się na świętość. Uczyńcie to z miłości do Jezusa, który wszystkich was odkupił swoją krwią, abyście byli szczęśliwi i żyli w pokoju” (25.02.2007). „Drogie dzieci! Dzisiaj pragnę wam powiedzieć, byście zaczęli pracować w swych sercach jak na roli. Pracujcie i zmieniajcie swoje serca, by zamieszkał w nich nowy Duch Boży”. (25.04.1985). „Pracujcie i oczyszczajcie z miłością każdy kąt waszego serca” (17.10.1985). „Pragnę wezwać was wszystkich do spowiedzi (…) Pragnę, byście moje święto wszyscy przeżyli w swoim wnętrzu, a nie możecie przeżyć, jeśli się Bogu nie oddacie w pełni. Dlatego wzywam was do pojednania z Bogiem” (24 marca 1985). „Ojcowska Miłość posyła mnie, bym przez macierzyńską miłość wskazała wam drogę, która prowadzi ku czystości duszy, duszy nieobciążonej grzechem, duszy, która zazna wieczności. Modlę się, aby oświeciło was światło miłości mojego Syna, abyście zwyciężyli słabości i wydobyli się z nędzy. Dziećmi moimi jesteście, więc pragnę, abyście wszyscy byli na drodze zbawienia” (2.07.2012). „Pragnę, abyście poprzez swój przykład pomogli grzesznikom by przejrzeli, abyście ubogacili ich biedne dusze i zawrócili je w moje objęcia. Dlatego więc módlcie się, pośćcie i spowiadajcie się regularnie” (2.06.2012). „Módlcie się i pośćcie, miejcie serce pełne miłosierdzia” (18.10.2010). „Módlcie się w tych dniach jeszcze więcej o nawrócenie grzeszników” (2.08.1984). „W szczególny sposób, drogie dzieci, wzywam was byście modlili się o nawrócenie grzeszników, tych którzy mieczem nienawiści i codziennymi przekleństwami przebijają moje serce i Serce mojego Syna Jezusa” (25.03.1999). „Módlcie się, kochane dzieci, za wszystkich tych, którzy nie poznali miłości Bożej. Módlcie się, by ich serca otworzyły się i przybliżyły do mojego serca i do serca Mojego Syna Jezusa, abyśmy mogli ich przemienić w ludzi pokoju i miłości” (25.01.2004). „Bądźcie moimi wyciągniętymi ramionami i własnym przykładem przybliżcie ich do mojego Serca i do Serca mojego Syna” (25.11.2004). „Wzywam was znowu do modlitwy sercem. Jeśli, drogie dzieci, modlicie się sercem, stopi się lód w sercach waszych braci i znikną wszelkie przeszkody. Nawrócenie będzie łatwe dla wszystkich, którzy je będą chcieli przyjąć. To jest dar, który musicie wymodlić dla waszego bliźniego” (23.01.1986). „Także dziś wzywam was, byście modlili się całym sercem i odmieniali swoje życie z dnia na dzień. Szczególnie wzywam was, byście swymi modlitwami i ofiarami rozpoczęli życie święte. Pragnę, by każdy z was, kto był przy tym źródle łask (Medjugorie) przyszedł do raju ze szczególnym darem, który mógłby mi ofiarować, a jest nim świętość. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się i z dnia na dzień przemieniajcie swoje życie, abyście stali się świętymi. Będę zawsze blisko was” (13.11.1986). „Módlcie się, abyście pojęli, że powinniście przez własne życie i własny przykład pracować nad szerzeniem zbawienia. Drogie dzieci, pragnę, aby ludzie nawracali się i widzieli w was mnie samą i mojego Syna Jezusa. Będę wstawiać się za wami, pomogę wam, abyście stawali się światłem” (25.05.1996). „Drogie dzieci,  z macierzyńską miłością proszę was, podarujcie mi swoje serca, abym mogła ofiarować je mojemu Synowi  i wyzwolić was od wszelkiego zła, które was coraz bardziej zniewala i oddala od jedynego Dobra – mojego Syna, od tego wszystkiego co  prowadzi was błędną drogą i pokój wam odbiera. Pragnę prowadzić was  ku wolności zawartej w obietnicy mojego Syna i pragnę, aby tutaj całkowicie wypełniła się wola Boża, aby przez pojednanie z Ojcem Niebieskim, post i modlitwę zrodzili się apostołowie Bożego pokoju, apostołowie, którzy w wolności i z miłością będą szerzyć miłość Bożą pośród moich dzieci, apostołów, którzy będą szerzyć miłość i zaufanie do Ojca Niebieskiego i otwierać drogę do raju” (2.07.2013). „Moje kochane dzieci, prowadziłam was i prowadzę w tym czasie łaski, abyście stali się świadomi waszego chrześcijańskiego powołania. Święci męczennicy umierając świadczyli: «Jestem chrześcijaninem, kocham Boga ponad wszystko». Moje kochane dzieci, również dzisiaj wzywam was: radujcie się i bądźcie radosnymi chrześcijanami odpowiedzialnymi i świadomymi, że Bóg powołał was w sposób szczególny, byście się cieszyli i stali się radośni, wyciągając dłonie do tych, którzy nie wierzą, a którzy poprzez przykład waszego życia otrzymają wiarę i miłość do Boga” (25.11.1997).

MODLITWA: Boże, Ty pojednałeś świat ze sobą przez Najdroższą Krew Twojego Syna i pod krzyżem ustanowiłeś Jego Matkę Pojednawczynią grzeszników, spraw, abyśmy za macierzyńskim wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny otrzymali odpuszczenie naszych grzechów. Ty w swojej wielkiej dobroci nie porzucasz błądzących, lecz różnymi sposobami przywołujesz ich do swojej miłości. Ty dałeś Najświętszej Dziewicy, wolnej od grzechu, serce miłosierne dla grzeszników, którzy odczuwając Jej macierzyńską miłość, uciekają się do Niej i wypraszają Twoje przebaczenie. Podziwiając Jej duchowe piękno, usiłują się powstrzymać od brzydoty grzechu, a rozważając Jej słowa i przykłady, zostają pociągnięci do zachowywania przykazań Twojego Syna. Miłosierny Boże, nasz Ojcze, prosimy Cię, abyś za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, która jest Ucieczką grzesznych, litościwie odpuścił nam grzechy i sam pokierował niestałymi sercami. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Wierzę.

 

7 x Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu.

 

Na koniec 3 x Królowo Pokoju, módl się za nami.

 

Dzień Szósty

„Rozważajcie Mękę Jezusa i w życiu zjednoczcie się z Jezusem!”

„Dzieci moje nie zapominajcie, że mój Syn przez swój Krzyż odkupił was i dał wam możliwość stania się ponownie dziećmi Bożymi, byście ponownie mogli Ojca Niebieskiego nazywać „Ojcem” (2.06.2013). „Módlcie się szczególnie pod Krzyżem, z którego płyną wielkie łaski. Obiecajcie, że nie będziecie obrażać Jezusa na krzyżu ani przeklinać Go!” (12.09.1985). „Dziś wzywam was w szczególny sposób, abyście wzięli krzyż w ręce i rozpamiętywali rany Jezusa. Proście Jezusa, aby uzdrowił wasze rany, których doznaliście, drogie dzieci, w ciągu waszego życia z powodu własnych grzechów lub grzechów waszych rodziców” (25.03.1997). „Rozważajcie Mękę Jezusa i w życiu zjednoczcie się z Jezusem!” (20.02.1986). „Rozmyślajcie i przeżywajcie poprzez wasze małe ofiary Mękę Jezusa, który umarł za każdego z was. Albowiem tylko wtedy, gdy przybliżycie się do Jezusa, pojmiecie Jego nieskończoną miłość do każdego z was” (25.02.1998). „Proszę was, nie pozwólcie, by moje Serce płakało krwawymi łzami z powodu dusz, które zatracają się w grzechu. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się!” (24.05.1984). „Módlcie się przed krzyżem. Potrzebne mi są wasze modlitwy” (30 sierpnia 1984). „Pytacie się: dlaczego aż tyle modlitwy. Oglądnijcie się, drogie dzieci, a zobaczycie jak wielki grzech zawładnął światem. Módlcie się więc o zwycięstwo Jezusa” (13 września 1984). „Wzywam was, byście czcili rany mego Syna, które otrzymał poprzez grzechy tej parafii. Przyłączcie się do moich modlitw za parafię, aby Mu ulżyć w cierpieniu” (22.03.1984). „Drogie dzieci! Wzywam was, aby wasze serca zapałały jeszcze gorętszą miłością do Ukrzyżowanego i nie zapominajcie, że On z miłości do was oddał swoje życie dla waszego zbawienia. Kochane dzieci, medytujcie i módlcie się, by wasze serca otworzyły się na Bożą miłość” (25.09.2007). ”Wzywam was, abyście wzięli w ręce krzyż mego umiłowanego Syna Jezusa i abyście rozważali Jego mękę i śmierć. Niech wasze cierpienia będą zjednoczone z Jego cierpieniem a miłość zwycięży, bo On, który jest miłością sam siebie wydał z miłości, aby zbawić każdego z was. Módlcie się, módlcie się, módlcie się, dopóki miłość i pokój nie zapanują w waszych sercach” (25.03.2013). „Dziś proszę was specjalnie o to, byście czcili Serce mego Syna Jezusa. Ofiarujcie zadośćuczynienie za rany zadane Sercu mego Syna. To Serce zostało zranione grzechami wszelkiego rodzaju” (5.04.1984). „Pragnę was wszystkich jak najbardziej przybliżyć do Jezusa i Jego zranionego Serca, abyście mogli pojąć niezmierzoną miłość, która została dana za każdego z was. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się, aby z waszych serc wytrysnęło źródło miłości dla każdego człowieka i dla tego, który was nienawidzi i pogardza wami. Miłością Jezusa łatwo możecie zwyciężyć całą nędzę tego żałosnego świata, który jest bez nadziei dla tych, którzy nie znają Jezusa. Jestem z wami i kocham was bezgraniczną miłością Jezusa. Dziękuję wam za wszystkie ofiary i modlitwy. Módlcie się, abym mogła wam pomóc jeszcze więcej. Potrzebuje waszych modlitw” (25.11.1991). „Drogie dzieci! W sposób szczególny pragnę dziś wezwać was do wytrwania w próbach. Cierpienia złóżcie jako ofiarę Bogu” (29.03.1984). „Dziękuję wam za każdą ofiarę, którą złożyliście. Chcę was nakłonić, byście każdą ofiarę składali z miłością” (4.07.1985). „Módlcie się, byście mogli ze spokojem pokonać każdą próbę. Z wszystkiego, czym Bóg was doświadcza, wychodźcie bardziej otwarci ku Bogu i przystępujcie do Niego z miłością” (22.08.1985). „Wiedzcie, drogie dzieci, że Bóg was kocha i dlatego doświadcza. Ofiarujcie zawsze wszystkie ciężary Bogu i nie zamartwiajcie się” (11.10.1984). „Zawsze jestem z wami i nie obawiajcie się prób, gdyż Bóg czuwa nad wami nieustannie. Ja dałam wam siebie samą i przeżywam z wami najmniejszą próbę” (01.07.1984).

MODLITWA: Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże, Ty postanowiłeś dokonać zbawienia rodzaju ludzkiego na drzewie Krzyża. Na drzewie rajskim śmierć wzięła początek, na drzewie Krzyża powstało nowe życie, a szatan, który na drzewie zwyciężył, na drzewie również został pokonany, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ty sprawiłeś, że obok Twojego Syna wywyższonego na krzyżu stała współcierpiąca Matka. Gdy Maryja stała pod krzyżem w czasie męki i śmierci swojego Syna, spełniła się przepowiednia Symeona: miecz boleści przeniknął jej duszę. Ty jednak przemieniłeś Jej cierpienie w radość i połączyłeś Ją z Chrystusem w wiekuistej chwale. Pokornie prosimy Cię, Boże, abyśmy wspominając współcierpienie Najświętszej Maryi Panny, dopełniali cierpienia Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół i zasłużyli na udział w Jego zmartwychwstaniu. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Wierzę.

 

7 x Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu.

 

Na koniec 3 x Królowo Pokoju, módl się za nami.

 

Dzień Siódmy

„Drogie dzieci! Pragnę wezwać was do większej wiary oraz zawierzenia Bogu, który was nieskończenie kocha” (25.08.1996).

„Wzywam was, byście się całkowicie opowiedzieli za Bogiem. Proszę was, drogie dzieci, byście się Mu całkowicie oddali, a będziecie mogli wprowadzić w życie wszystko, co mówię; nie będzie wam ciężko, jeśli oddacie się całkowicie Bogu” (2.01.1986). „Wszystko co czynicie i co posiadacie dajcie Bogu, aby mógł On panować w waszym życiu jak Król nad wszystkim, co posiadacie” (25.07.1988). „Wzywam was, byście od nowa zdecydowali się na Boga i Boga wybrali przed wszystkim i ponad wszystko, aby On mógł czynić cuda w waszym życiu i żeby z dnia na dzień wasze życie stawało się radością z Nim” (25.01.1990). „Bóg nie pragnie od was niczego poza oddaniem. Dlatego, drogie dzieci, zdecydujcie się poważnie na Boga, bowiem wszystko inne jest przemijające. Tylko Bóg nie przemija. Módlcie się, byście mogli odkryć wielkość i radość życia, którą daje wam Bóg” (25.05.1989). „Módlcie się, żeby szatan nie trząsł wami jak wiatr gałęziami. Bądźcie mocni w Bogu” (25.05.1988). „Łatwo gubicie się w materialnych i ludzkich rzeczach, a zapominacie, że Bóg jest waszym największym Przyjacielem. Dlatego, moje drogie dzieci, zbliżcie się do Boga, aby was obronił i chronił przed każdym złem” (25.02.1992). „Wzywam was do postu i wyrzeczeń. Kochane dzieci, wyrzeknijcie się tego co przeszkadza wam być bliżej Jezusa” (25.03.1998). „Chciałabym, by świat modlił się w tych dniach przy mnie. I to jak najwięcej! By pościł surowo w środę i piątek”. (14.08.1984). „Dziś was wzywam, byście zaczęli pościć z serca. Są ludzie, którzy poszczą, ponieważ wszyscy poszczą. (…) Drogie dzieci, pośćcie i módlcie się sercem!” (20.09.1984). „Kochane dzieci, uzbrójcie się w modlitwę i post, abyście byli świadomi jak bardzo Bóg was kocha i wypełniali wolę Bożą” (25.10.2008). „Chcę was zachęcić byście z otwartym sercem żyli postem. Przez post i wyrzeczenia, kochane dzieci, będziecie mocniejsi w wierze” (25.03.2007). „Dzisiaj wzywam was, abyście z jeszcze większym zapałem powrócili do modlitwy i postu, dopóki modlitwa nie stanie się dla was radością. Drogie dzieci, kto się modli, nie boi się przyszłości, a kto pości, nie boi się zła. Jeszcze raz wam powtarzam: tylko modlitwą i postem można powstrzymać wojny - wojny waszej niewiary i lęku przed przyszłością. Jestem z wami i przekazuję wam tę naukę: w Bogu jest pokój i nadzieja wasza. Zbliżcie się więc do Boga i oddajcie Mu pierwsze miejsce w waszym życiu” (25.01.2001). „Przetrzymajcie dni pokus!”. (17.01.1985). „Ja będę prosiła mego Syna Jezusa, by dał wam łaskę, dostrzegania w pokusach szatana zwycięstw Jezusa” (12.07.1984). „Módlcie się, drogie dzieci, by spełniły się Boże plany i by każdy czyn szatana zakończył się chwałą Bożą. Pozostałam tak długo, by wspomagać was w wytrwaniu przeciw pokusom” (7.02.1985). „Szatan zaciekle działa. Poprzez modlitwę możecie go całkowicie rozbroić” (24.01.1985). „Drogie dzieci! Wzywam was do modlitwy i do całkowitego oddania się Bogu, gdyż szatan pragnie wami zawładnąć poprzez codzienne sprawy i chce w waszym życiu zająć naczelne miejsce” (16.10.1986). „Wzywam was, byście zbliżyli się do Boga poprzez modlitwę, bowiem tylko On jest waszym pokojem i waszym Zbawicielem. Dlatego, moje kochane dzieci, nie szukajcie pociech materialnych, ale szukajcie Boga” (25.09.1993). „Wzywam was wszystkich, drogie dzieci, abyście się modlili i pościli jeszcze mocniej, (…) aby przy waszej pomocy zrealizować to, co (…) rozpoczęłam w Fatimie. Wzywam was, drogie dzieci, abyście teraz pojęli ważność mojego przyjścia i powagę sytuacji. Pragnę ratować wszystkie dusze i przekazać je Bogu. Dlatego módlmy się, aby wypełniło się wszystko, co rozpoczęłam” (25.08.1991). „Drogie dzieci, to są szczególne czasy i dlatego jestem z wami, aby was kochać i chronić, żeby chronić wasze serca przed szatanem, aby coraz bardziej przybliżać was do Serca mojego Syna Jezusa” (25.06.1993). „Wzywam was, moje dzieci, pomóżcie mi waszymi modlitwami, abym mogła przygarnąć jak najwięcej serc do mojego Niepokalanego Serca. Szatan jest silny i z całej mocy chce przyciągnąć jak najwięcej osób do siebie i do grzechu. Czyha więc, aby wykorzystać każdy moment. Proszę was, drogie dzieci, módlcie się i pomóżcie mi, abym wam pomogła. Jestem waszą matką i kocham was, dlatego pragnę wam pomóc” (25.05.1995). „Wzywam was, byście umieścili w swoich domach jeszcze więcej poświęconych przedmiotów i by każda osoba miała na sobie jakąś poświęconą rzecz. Wszystkie przedmioty poświęcajcie, wtedy szatan będzie was mniej napastował, gdyż będziecie mieć zbroję przeciwko niemu”(18.07.1985). „Drogie dzieci, obleczcie się w zbroję i z różańcem w ręku zwyciężycie go” (8.08.1985). „Nie bójcie się. Jeżeli się modlicie, szatan nie może wam nic zaszkodzić, ponieważ jesteście dziećmi Bożymi i Bóg czuwa nad wami. Módlcie się i niech różaniec będzie zawsze w waszych rękach jako znak dla szatana, że do mnie należycie” (25.02.1988). „Drogie dzieci! Jestem z wami i wtedy, gdy nie jesteście tego świadomi. Pragnę was obronić od wszystkiego, co wam szatan proponuje i przez co chce was zniszczyć. Jak nosiłam Jezusa w swoich ramionach, tak i was, drogie dzieci, pragnę ponieść ku świętości” (25.03.1990).

MODLITWA: Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże, Ty Niepokalaną Dziewicę Maryję, Rodzicielkę swojego Syna, uczyniłeś Matką i Wspomożycielką chrześcijańskiego ludu, aby pod Jej opieką nieustraszenie walczył w obronie wiary, trwał mocno w nauce Apostołów i bezpiecznie kroczył wśród nawałnic świata, aż dojdzie z radością do niebieskiej ojczyzny. Ona nie została dotknięta zmazą pierworodnej winy ani nie doznała rozkładu w grobie. Trwając w swym nienaruszonym dziewictwie, stała się przepięknym przybytkiem, z którego wyszedł Chrystus, Światło dla narodów i Oblubieniec Kościoła. Opromieniona chwałą Syna, jaśnieje jako nadzieja wiernych i obrona wiary. Boże, nasz Ojcze, spraw, za Jej wstawiennictwem, abyśmy byli mocni w wierze, stali w nadziei i wytrwali w miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Wierzę.

 

7 x Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu.

 

Na koniec 3 x Królowo Pokoju, módl się za nami.

 

Dzień Ósmy

„Niech Msza św. będzie dla was życiem”.

„Pragnę was wezwać do przeżywania Mszy św. (…) Przeżywajcie świadomie Mszę św. i niech przybycie na nią będzie dla was radosne. Z miłością przychodźcie…” (3.04.1986). „Drogie dzieci, jest wielu takich, którzy regularnie przychodzą mimo niepogody, bo mnie kochają i chcą w szczególny sposób okazać swoją miłość. Wszystkich was proszę, byście okazali mi miłość przychodząc na Mszę św., a Pan obficie was wynagrodzi” (21.11.1985). „Pragnę, by Msza św. była przeżyciem Boga” (16.05.1985). „Kochane dzieci, niech Msza św. nie będzie dla was zwyczajem lecz życiem. Żyjąc codzienną Mszą św., odczujecie pragnienie świętości i będziecie w niej wzrastać” (25.01.1998). „Niech Msza św. będzie dla was życiem. Zrozumcie, że kościół jest domem Bożym. (…) Kościoły są godne szacunku i są poświęcone, ponieważ Bóg, który stał się człowiekiem, mieszka w nich dzień i noc” (25.04.1988). „Czcijcie bezustannie Najświętszy Sakrament Ołtarza. Ja jestem zawsze obecna, kiedy wierzący oddają Mu cześć. Wtedy otrzymują wyjątkowe łaski” (15.03.1984). „Wzywam was do rozmiłowania się w Przenajświętszym Sakramencie Ołtarza. Adorujcie Go, drogie dzieci, w waszych parafiach (…) Jezus stanie się dla was Przyjacielem i nie będziecie mówić o Nim jak o kimś ledwie poznanym. Zjednoczenie z Nim będzie dla was radością i staniecie się świadkami Jezusowej miłości, jaką On ma dla każdego stworzenia. Drogie dzieci, kiedy adorujecie Jezusa jesteście również blisko mnie” (25.09.1995). „Jeszcze daleko jesteście od spotkania z Bogiem w waszym sercu. Dlatego jak najwięcej czasu spędzajcie na modlitwie i adoracji Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie ołtarza, aby On was przemienił i umieścił w waszym sercu żywą wiarę i pragnienie życia wiecznego. Wszystko przemija, kochane dzieci, tylko Bóg jest nieprzemijający. Jestem z wami i zachęcam was z miłością” (25.03.2008). „Adorujcie mojego Syna, aby On napełnił was swoim pokojem i miłością, za którymi tęsknicie” (25.10.2012).

MODLITWA: Boże, nasz Ojcze, przez paschalne misterium swojego Syna dokonałeś naszego odkupienia, dlatego w sakramentalnych znakach głosimy śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. On sam jako prawdziwy i wieczny Kapłan, ustanawiając obrzęd wiekuistej Ofiary, pierwszy się Tobie oddał w zbawczej Ofierze i nam polecił ją składać na swoją pamiątkę. Jego Ciało za nas wydane umacnia nas, gdy je spożywamy, a Krew za nas wylana, obmywa nas, gdy ją pijemy. W tym wielkim Sakramencie posilasz i uświęcasz swoich wiernych, aby ludzi mieszkających na jednej ziemi oświecała jedna wiara i łączyła jedna miłość. Pokornie błagamy Cię, najłaskawszy Boże, aby ten Sakrament zjednoczył nas węzłem miłości i uczynił wieczystym darem dla Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Wierzę.

 

7 x Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu.

 

Na koniec 3 x Królowo Pokoju, módl się za nami.


« Wszystkie wiadomości   « powrót  

   Klasztor karmelitów z XVII w. oraz Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach położone są 20 km od Golubia-Dobrzynia w diecezji płockiej. Jest to miejsce naznaczone szczególną obecnością Maryi w znaku łaskami słynącej figury Matki Bożej Bolesnej. zobacz więcej »


  Sobotnie Wieczerniki mają charakter spotkań modlitewno- ewangelizacyjnych. Gromadzą pielgrzymów u stóp MB Bolesnej. zobacz więcej »
 
     
 
  ©2006 Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej

  Obory 38; 87-645 Zbójno k. Rypina; tel. (0-54) 280 11 59; tel./fax (0-54) 260 62 10;
  oprzeor@obory.com.pl

  Opiekun Pielgrzymów: O. Piotr Męczyński; tel. (0-54) 280 11 59 w. 33; (0-606) 989 710;
  opiotr@obory.com.pl

 
KEbeth Studio