25.06.2006
08.07.2024 - ostatnia aktualizacja
Cosobotnie czuwanie modlitewno-ewangelizacyjne


Więcej o Wieczerniku:

Sobotnie Wieczerniki Królowej Pokoju w Oborach mają charakter spotkań modlitewno-ewangelizacyjnych. Pielgrzymi gromadzą się w Sanktuarium, w którym od 400-lat znajduje się wsławiona łaskami Cudowna Figura Matki Bożej Bolesnej. Ona jest największą ozdobą i skarbem oborskiego Sanktuarium.

Dwie części wspólnej modlitwy.

Wieczernik rozpoczyna się zawsze o godz. 11.00 uroczystym odsłonięciem Cudownej Figury Matki Bożej Bolesnej.
Po powitaniu pielgrzymów rozpoczyna się godzinna Adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z modlitwą różańcową lub koronką do siedmiu boleści Maryi. Stanowi ona przygotowanie do Eucharystii. Msza św. koncelebrowana odprawiana jest o godz. 12.00. W tym czasie posługę w konfesjonałach sprawują ojcowie karmelici z Obór i sąsiedniego klasztoru w Trutowie oraz księża seniorzy z Płocka i kapłani, którzy przybyli z pielgrzymami.

Przed rozpoczęciem Wieczernika i podczas przerwy pielgrzymi mają możliwość zwiedzić całe Sanktuarium i poprosić o przewodnika (jednego z braci karmelitów) do oprowadzenia. Podczas przerwy czynna jest herbaciarnia klasztorna z przygotowanym ciepłym obiadem dla pielgrzymów. Druga część Wieczernika (po przerwie obiadowej) rozpoczyna się o godzinie 15.00 odmówieniem Koronki do Miłosierdzia Bożego (Sanktuarium posiada własne relikwie św. s. Faustyny Kowalskiej, apostołki Bożego Miłosierdzia, Bł. Marii Karłowskiej i bł. ks. Jerzego Popiełuszki, męczennika).

Przed zakończeniem spotkania odbywa się poświęcenie dewocjonaliów i odmawiany jest uroczysty obrzęd poświęcenia i nałożenia szkaplerzy karmelitańskich. Wszyscy przyjmujący szkaplerz zostają wpisani do specjalnej Księgi Bractwa Szkaplerza Świętego w Oborach. Na koniec Wieczernika odmawiany jest liturgiczny Obrzęd Błogosławieństwa Pielgrzymów przed powrotem do domu lub jeśli przybywa wielu chorych Obrzęd Błogosławieństwa Chorych.
W okresie od 1 października do soboty przed Niedzielą Palmową Wieczernik kończy się o godz. 15.50 (w pozostałe miesiące, tzn. od soboty przed Niedzielą Miłosierdzia do końca września, ok. godz. 17.30, ponieważ jest dłuższy o procesję szkaplerzną z figurą Matki Bożej do ogrodu. Podczas procesji śpiewana jest litania loretańska do NMP).

Każdy sobotnie spotkanie ma swój temat przewodni, obecny w homilii i katechezach. Posiada dynamikę ewangelizacyjną, prowadząc uczestników do odnowienia i umocnienia chrzcielnego przymierza z Bogiem, nawrócenia i umocnienia wiary, stale pogłębianego życia duchowego i sakramentalnego, uczy miłości do Kościoła i odważnego świadczenia o Chrystusie w codzienności życia. Wieczernik stanowi przede wszystkim szczególną szkołę modlitwy i kontemplacji Bożej obecności, co też zawsze było charyzmatem Karmelu. Pomaga w ożywieniu tradycyjnych form kultu maryjnego takich jak Różaniec święty i nabożeństwo szkaplerzne. Miejsce i program sobotniego spotkania służy rozwojowi duchowości pasyjno - maryjnej. Całkowicie odpowiada to duchowemu klimatowi Sanktuarium ze względu na wsławioną łaskami Cudowną Figurę Matki Bożej Bolesnej i powstałą w klasztornym ogrodzie Drogę Krzyżową - Oborską Kalwarię, poświęconą w 2005 r. przez Bpa Romana Marcinkowskiego. Należy także podkreślić czynny, aktywny udział pielgrzymów w poszczególnych punkatach programu Wieczernika, zarówno dorośli jak i dzieci zapraszani są do różnych posług, jak np. odmawianie Różańca i Koronki do Bożęgo Miłosierdzia, niesienie Figury podczas procesji, są to przeżycia, które wierni długo jeszcze wspominają z radością i wdzięcznością. Wszystko to pomaga zarazem w prosty i piękny sposób budować w miłości jedność wśród dzieci Kościoła zgromadzonych w Domu Matki Bolesnej. Wszyscy czują się jedną Rodziną Bożą, zjednoczeni duchem i sercem, choć przybywają z różnych, często odległych miejsc Polski i należą do różnych wspólnot i ruchów w Kościele. Gromadzą się w tym cichym, malowniczo położonym sanktuarium, by czerpać siły z duchowego bogactwa Karmelu i z pogodną nadzieją kontynuować pielgrzymkę życia.  

Z historii oborskiego Wieczernika.

Pierwszy Wieczernik zorganizowany przez o. Piotra Męczyńskiego w Oborach odbył się 22 maja 1999 roku w wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Zgromadził on ok. 80 osób (pielgrzymkę autokarową z Mławy i pielgrzymów z Trójmiasta, którzy przybyli mikrobusem). Kolejne wieczernikowe spotkania w roku 1999 odbywały się jeszcze nieregularnie (21 sierpnia, 2 października i 13 listopada). Od Roku Jubileuszowego 2000 Wieczernik odbywał się regularnie w każdą drugą sobotę miesiąca. Od 14 lipca 2001 roku (Jubileusz 750-lecia Szkaplerza świętego), ze względu na stale wzrastającą liczbę pielgrzymów, Wieczernik Królowej Pokoju w Sanktuarium w Oborach odbywa się w każdą sobotę. 6 lipca 2024 roku odbył się 1186. Wieczernik. W roku 1999 było 15 grup, w roku 2000 odnotowano ich 200, rok później 300, w 2002 roku było ich ponad 500, w 2003 roku ponad 600, w 2004 roku na sobotnich Wieczernikach odnotowano przybycie 785 grup autokarowych, a w 2005 r. 853 grup autokarowych. W roku 2006 przybyły 663 grupy autokarowe. W roku 2007 było 641 grup autokarowych, w 2008 roku 617, a w roku 2009 było 727 grup autokarowych. W roku 2010 było 601 grup autokarowych, w roku 2011 były 643 grupy autokarowe, w roku 2012 były 635 grupy autokarowe, w roku 2013 były 523 grupy autokarowe, w roku 2014 było 615 grup autokarowych, a w roku 2015 było 637 grup autokarowych, w roku 2016 było 658 grup autokarowych, w roku 2017 było 536 grup autokarowych, w roku 2018 było 549 grup autokarowych, a w roku 2019 było 451 grup autokarowych, a w roku 2020 (pandemii Covid19) było 149 grup autokarowych, w roku 2021 (trwającej pandemii) było 216 grup autokarowych i liczni pielgrzymi indywidualni, w roku 2022 było 356 grup autokarowych, w roku 2023 były 294 grupy autokarowe. W roku 2024 było 128 grup autokarowych (do 6 lipca). W ciągu 25 lat (od 22 maja 1999 roku) na sobotnie czuwania zgromadziło się 12.930 grup autokarowych z całej Polski.

Bardzo wielu czcicieli Matki Bożej Bolesnej przyjeżdża do Obór prywatnymi samochodami. Coraz bardziej wzrasta też liczba pielgrzymów, którzy po raz pierwszy nawiedzają oborskie Sanktuarium, a potem chętnie tu powracają.

Na sobotnie spotkania modlitewne do Obór przybywają pielgrzymki zarówno z pobliskich miejscowości, jak i z odległych części Polski. Z małych wiosek i z dużych miast. Na sobotnich Wieczernikach nie wszyscy pielgrzymi mieszczą się w niewielkim kościółku. Dlatego grupy coraz częściej przybywają na czuwania także w tygodniu.

Wieczerniki Ogólnopolskie.

Co sobotę do Sanktuarium przybywają pielgrzymi z różnych stron Polski. Raz do roku (w drugą sobotę lipca) pielgrzymi zbierają się na Ogólnopolskim Wieczerniku Królowej Pokoju. Mają wówczas okazję spotkać się razem jako jedna rodzina dzieci Maryi, Królowej Karmelu. Spotkanie ma charakter radosnego dziękczynienia za dar sobotnich Wieczerników i jednoczy wszystkich pielgrzymów i posługujących, którzy w ciągu roku przybywają do Oborskiego Sanktuarium.

Każde spotkanie ma własny temat. Pierwszy Ogólnopolski Wieczernik odbył się 8 lipca 2000 roku i przybliżał historię Oborskiego Sanktuarium. W roku 2001 spotkanie poświęcone było 750 rocznicy nabożeństwa szkaplerza karmelitańskiego, rok później 85 rocznicy objawień fatimskich, w roku 2003 orędziu Bożego Miłosierdzia. Mszy świętej przewodniczył Prowincjał Karmelitów O.Leszek Pawlak. 10 lipca 2004 r. odbył się V Ogólnopolski Wieczernik, podczas którego pielgrzymi przybyli w ponad 70 grupach autokarowych rozważali tajemnice siedmiu boleści Maryi. VI Wieczernik Ogólnopolski odbył się 9 lipca 2005 r. i zgromadził blisko 4 tysiące pielgrzymów. Przebiegał on pod hasłem "400 lat w szkole Maryi, Niewiasty Eucharystii". W roku 2006 spotkanie przebiegało pod hasłem "Mocni i zjednoczeni w wierze na Piotrowej Skale świadczymy o Chrystusie". Nawiązywało do Pielgrzymki Benedykta XVI do Polski. Eucharystii przewodniczył Prowincjał Karmelitów O.Dariusz Borek. VIII Ogólnopolski Wieczernik odbył się 14 lipca 2007 r. pod hasłem "Karmel jest cały Maryjny". Spotkanie zgromadziło blisko 80 grup autokarowych z całej Polski. Uroczystej Mszy świętej przewodniczył Bp Roman Marcinkowski, biskup pomocniczy diecezji płockiej. Kolejne Ogólnopolskie Spotkanie Rodziny Karmelitańskiej odbyło się 12 lipca 2008 roku. Myślą przewodnią spotkania były słowa zmartwychwstałego Pana: „Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami” (Dz 1,8). Przypominał o tym specjalnie przygotowany kanon oraz obraz umieszczony na ołtarzu. We wspólnej modlitwie i radosnym dzieleniu się wiarą uczestniczyło ponad 50 grup autokarowych z całej Polski. Uroczystej Eucharystii przewodniczył Prowincjał Karmelitów O. dr Dariusz Borek, a kazanie wygłosił o.Raul Maravi (Peru) – Radca Generalny Zakonu Karmelitańskiego dla Ameryki. Po końcowym błogosławieństwie, na słowa: „idźcie w pokoju Chrystusa” wypuszczonych zostało od ołtarza siedem białych gołąbków symbolizujących Ducha Świętego i Jego dary. Był to dzień wielkiej ewangelizacji i radosnego dzielenia się wiarą, szczególnie poprzez poruszające świadectwa zaproszonych gości. 11 lipca 2009 roku u stóp Matki Bolesnej zgromadzili się pielgrzymi z całej Polski, przybyli w ponad 60 grupach autokarowych. Koncelebrowanej Mszy świętej przewodniczył Ks. Biskup Józef Zawitkowski z Łowicza. Uroczystą Eucharystię zakończyło błogosławieństwo relikwiami św. Joanny Beretty – Molla. 10 lipca 2010 roku u stóp Matki Bożej Bolesnej zgromadzili się pielgrzymi z całej Polski, przybyli w ponad 50 grupach autokarowych. Koncelebrowanej Mszy świętej przewodniczył O. Dariusz Borek, Prowincjał Karmelitów z Krakowa, a homilię wygłosił O. Christian Korner, Vice Generał Zakonu Karmelitów z Rzymu. Spotkanie Rodziny Szkaplerznej w Oborach odbywało się pod hasłem: „Razem z Maryją bądźmy świadkami Miłości”. O. Piotr Spiller z Krakowa, wygłosił konferencję n/t nabożeństwa szkaplerznego w świetle hasła roku duszpasterskiego w Polsce „Bądźmy świadkami Miłości”. Temat ten powracał w specjalnie przygotowanych kanonach i w licznych świadectwach (osób świeckich, sióstr karmelitanek z Woli Gułowskiej i wolontariatu św. Eliasza z Krakowa). Modlitwę różańcową prowadziły siostry karmelitanki Dzieciątka Jezus z Torunia. Oprawę muzyczną tworzyły połączone zespoły muzyczne (Echo Maryi, Flos Carmeli i Sursum Corda) posługujące w ciągu roku na cosobotnich Wieczernikach. Wielka liczba pątników przystąpiła do sakramentu pojednania i przyjęła brązowy szkaplerz Matki Bożej z Góry Karmel. Wymowną ilustracją do tematu sobotniego spotkania był obraz (p. Ilony Koll – Korwel z Hanoweru) umieszczony na ołtarzu. Sobotni Wieczernik zakończył się godzinną adoracją Pana Jezusa w Najświętszej Eucharystii, spotkaniem z Tym, który jest samym źródłem i dawcą miłości. Zmartwychwstały Pan ukryty w świętej Hostii przeszedł pośród swego ludu w błogosławieństwie eucharystycznym udzielonym na sposób lurdzki. Na koniec spotkania wdzięczni pielgrzymi utworzyli łańcuch połączonych serc i dłoni wyśpiewując z radością chwałę Maryi, Matki i Królowej Karmelu. W sobotę 16 lipca 2011 roku blisko 4 tys. pielgrzymów, czcicieli Matki Bożej Szkaplerznej z całej Polski zgromadziło się na oborskiej górze Karmel. Koncelebrowanej Mszy Świętej przewodniczył Generał Zakonu Karmelitów o. Fernando Millán Romeral z Rzymu, a jedną z konferencji wygłosił Prokurator Generalny O. Josef Jancar O. Carm. Dostojnych Gości w imieniu Karmelitów i Polskiej Rodziny Szkaplerznej powitał Ojciec Prowincjał Dariusz Borek z Krakowa. Radosne świętowanie ku czci Maryi wypełniła modlitwa różańcowa poprowadzona przez siostry karmelitanki, liczne świadectwa oraz adoracja Najświętszego Sakramentu. Ceremonię przyjęcia nowych członków do Szkaplerza rozpoczął Ojciec Generał, a następnie wielu kapłanów przez długi czas kontynuowało obrzęd na placu przed kościołem. Oprawę muzyczną spotkania przygotowały połączone zespoły "Echo Maryi", "Sursum Corda" i "Flos Carmeli", posługujące w ciągu roku na cosobotnich Wieczernikach w Oborskim Sanktuarium. Patronem spotkania był bł. Jan Paweł II, wielki apostoł nabożeństwa szkaplerznego. Przypominały o tym wygłoszone konferencje, nowe kanony muzyczne oraz specjalnie namalowany obraz umieszczony na ołtarzu. 14 lipca 2012 roku blisko 4 tys. pielgrzymów, czcicieli Matki Bożej Szkaplerznej z całej Polski zgromadziło się na oborskiej górze Karmel. Koncelebrowanej Mszy Świętej przewodniczył Radny Generalny Zakonu Karmelitów o. John Keating z Rzymu. Konferencję wprowadzającą w temat spotkania „Kościół naszym Domem” wygłosił o. Piotr Męczyński, opiekun pielgrzymów w Oborskim Sanktuarium. W sobotę 13 lipca 2013 roku blisko 4 tys. czcicieli Matki Bożej Szkaplerznej z całej Polski zgromadziło się na oborskiej górze Karmel. XIV Ogólnopolskie Spotkanie Rodziny Karmelitańskiej u stóp Matki Bożej Bolesnej odbyło się pod hasłem: „Razem z Maryją trwajmy mocno w wyznawaniu wiary!”. Temat spotkania przypominały nowe kanony muzyczne oraz specjalnie namalowany obraz umieszczony na ołtarzu. Pielgrzymi przybyli w blisko 60 grupach autokarowych zgromadzili się na placu przed Sanktuarium. Uroczystej Eucharystii przewodniczył Prowincjał Karmelitów o. Tadeusz Popiela z Krakowa.  Bp Piotr Libera, Pasterz Kościoła Płockiego, nawiedzając w Roku Wiary Oborskie Sanktuarium z okazji Odpustu Wniebowzięcia NMP powiedział, że "wyrazem tej wiary jest pielgrzymowanie". I dodał: "Jak nie cieszyć się z tego, że tak wiele pielgrzymek przybywa dzięki posłudze ojców karmelitów tutaj na oborskie Wieczerniki Królowej Pokoju!".

W sobotę 12 lipca 2014 r. odbył się XV Ogólnopolskie Spotkanie Rodziny Karmelitańskiej. Na Placu przed Sanktuarium zgromadziło się kilka tysięcy czcicieli Matki Bożej Szkaplerznej przybyłych w ponad 60 grupach autokarowych z całej Polski. Pielgrzymów trwających wytrwale na modlitwie i w radosnym dzieleniu się świadectwem wiary w Syna Bożego i przynależnością do wielkiej rodziny dzieci Karmelu nie odstraszyła nawet deszczowa pogoda. Uroczystej Eucharystii przewodniczył O. Stanisław Wysocki, Przeor Klasztoru Karmelitów w Krakowie. Hasłem Spotkania były słowa: „Wierzę w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego”. Ilustracją był specjalnie namalowany obraz p. Ilony Koll – Korwel z Hanoweru, przedstawiający ewangeliczna scenę Przemienienia Chrystusa na Górze Tabor. 11 lipca 2015 r. odbyło się w Oborach XVI Ogólnopolskie Spotkanie Rodziny Karmelitańskiej. Do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej przybyło blisko 4 tys. pielgrzymów z całej Polski (w tym ponad 60 grup autokarowych). Uroczystej koncelebrowanej Mszy św. ku czci Matki Bożej z Góry Karmel przewodniczył i homilię wygłosił o. Piotr Męczyński O. Carm., wieloletni opiekun pielgrzymów w oborskim sanktuarium, a słowo powitania do przybyłych pątników – czcicieli Matki Bożej Szkaplerznej skierował kustosz sanktuarium i przeor klasztoru o. Włodzimierz Durbas. Konferencję poświęconą św. Teresie z Avila z okazji 500 – lecia jej urodzin wygłosił o. dr. Jerzy Skawroń, karmelita z Lublina. Kapłani (w tym księża seniorzy – emeryci z Płocka) przez wiele godzin słuchali spowiedzi. Spotkanie poświęcone było życiu konsekrowanemu. Piękno i radość tego życia poświęconego całkowicie Boskiemu Oblubieńcowi ukazały świadectwa 5 sióstr zakonnych (karmelitanki, pasterka, nazaretanka) oraz o. Mariusza Płuciennika, sprawującego urząd Asystenta Prowincjalnego i Promotora Powołań, karmelity z Krakowa. Hasłem były słowa: "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię" (Mk 1, 15), a piękną ilustracją był specjalnie namalowany obraz p. Ilony Koll – Korwel z Hanoweru, nawiązujący do ewangelicznej sceny rozmowy Jezusa z Samarytanką przy studni w Sychar (por. J 4, 1-42). Podczas uroczystej ceremonii wielka liczba pielgrzymów przyjęła brązowy szkaplerz Królowej Karmelu. Oprawę muzyczną przygotowały zespoły Echo Maryi i Flos Carmeli. Spotkanie, jak zawsze zakończyła godzinna adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie z błogosławieństwem lourdzkim na Placu.

W sobotę 16 lipca 2016 r., w uroczystość odpustową Matki Bożej Szkaplerznej odbyło się XVII Ogólnopolskie Spotkanie Rodziny Karmelitańskiej - Wieczernik Królowej Pokoju w Oborach. Spotkanie było związane z 40. rocznicą koronacji Cudownej Figury Matki Bożej Bolesnej. Bramę Miłosierdzia Oborskiego Sanktuarium przekroczyło w tym dniu ok. 20 tys. pielgrzymów z całej Polski przybyłych w blisko 200 grupach autokarowych, prywatnymi samochodami, w pielgrzymkach pieszych z sąsiednich parafii oraz rowerowych. Uroczystej Mszy Świętej sprawowanej w ogrodzie Matki Bożej przed sanktuarium o godz. 12.00 przewodniczył Pasterz Kościoła Płockiego Bp Piotr Libera. We Mszy świętej koncelebrowali karmelici przybyli ze wszystkich klasztorów w Polsce oraz liczni kapłani diecezjalni i zakonni. Obecne były siostry karmelitanki oraz z wielu innych zgromadzeń zakonnych. Na zakończenie liturgii słowo do pielgrzymów skierował Prowincjał Karmelitów O. Bogdan Meger z Krakowa. Odczytany został także okolicznościowy List od Prezydenta RP Andrzeja Dudy. W gronie zaproszonych gości obecni byli jego rodzice Janina Milewska-Duda i Jan Tadeusz Duda, którzy na oborskie spotkanie przyjechali specjalnie z Krakowa. Papieski Misjonarz Miłosierdzia - O. James Manjackal MSFS z Indii wygłosił dwie konferencje i poprowadził Adorację Najświętszego Sakramentu połączoną z charyzmatyczną modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała. Bardzo wielu pielgrzymów przyjęło brązową szatę Maryi - Szkaplerz Karmelitański. Piękną ilustracją Spotkania był specjalnie namalowany obraz (przez p. Ilonę Koll – Korwel z Hanoweru) umieszczony na ołtarzu polowym ukazujący Matkę Bożą Szkaplerzną z Dzieciątkiem. Maryja podaje brązowy szkaplerz karmelitom stojącym przy Oborskiej „Bramie Miłosierdzia” i wraz z nimi wita przybywających pielgrzymów, a Dzieciątko Jezus unosi łagodnie swoją dłoń w geście błogosławieństwa dla stróżów Oborskiego Sanktuarium i dla wszystkich pielgrzymów, którzy przyjmą na swoje piersi świętą szatę Królowej Karmelu. Karmel to Ogród Boży, którego Maryja jest najpiękniejszym kwiatem – Virgo Flos Carmeli. Pięknie i radośnie wyraża to na obrazie p. Ilony bogactwo zieleni i różnokolorowych kwiatów u stóp Maryi i w całym ogrodzie. Natomiast przy samym ołtarzu Bezkrwawej Ofiary Chrystusa sprawowanej w dniu 16 lipca umieszczona została gipsowa kopia Cudownej Figury Matki Bożej Bolesnej, eksponująca stare barokowe sukienki i korony, które dotykały oryginału w kościele przez ponad dwieście lat. Oprawę muzyczną spotkania przygotowały zespoły "Flos Carmeli" z Tczewa (I część) i „Echo Maryi” z Łomianek k. Warszawy (II część), posługujące w ciągu roku na cosobotnich Wieczernikach w Oborskim Sanktuarium. Z modlącymi się w oborskim sanktuarium pielgrzymami łączyły się duchowo siostry karmelitanki bose. A pięknym znakiem tej jedności stały się szkaplerze Matki Bożej uszyte przez siostry z Włocławka oraz utwór muzyczny „Bądź Misjonarzem Miłosierdzia” (słowa i muzyka s. M. Agnieszka Brzozowska OCD z Karmelu w Witynach k. Ełku), wykonany przez zaprzyjaźniony z siostrami zespół „Flos Carmeli” z Tczewa. Posłuchaj – tutaj. Na koniec spotkania, gdy pielgrzymi dziękowali Matce Bożej i wyruszali w drogę powrotną do domu, ojciec James wypuścił swoimi dłońmi dwa białe gołąbki pokoju, podane mu przez dwoje małych dzieci.

W sobotę 15 lipca 2017 r., w wigilię uroczystości odpustowej Matki Bożej Szkaplerznej, odbyło się XVIII Ogólnopolskie Spotkanie Rodziny Karmelitańskiej - Ogólnopolski Wieczernik Królowej Pokoju w Oborach. Na Placu przed Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej zgromadzili się liczni pielgrzymi przybyli w blisko 70 grupach autokarowych z całej Polski. Uroczystej Mszy Świętej koncelebrowanej o godz. 12.00 przewodniczył O. Bogdan Meger O. Carm., Prowincjał Karmelitów w Polsce. Temat tegorocznego spotkania nawiązywał do obchodzonego w całym Kościele jubileuszu 100 – lecia objawień Matki Bożej w portugalskiej Fatimie. Dla wielu pielgrzymów Oborskie Sanktuarium stało się prawdziwą Doliną Pokoju [Cova da Iria], a brązowy szkaplerz, przypomniany przez Słoneczną Panią w objawieniu z 13 października 1917 roku, szczególnym znakiem poświęcenia Jej Niepokalanemu Sercu i przyjęcia Jej orędzia. Konferencję wygłosił O. Mariusz Płuciennik, Asystent Prowincjalny i Promotor Karmelitańskiego Ośrodka Powołań, a homilię na Mszy Świętej O. dr Wiesław Strzelecki, Rektor WSD Ojców Karmelitów w Krakowie. Modlitwę Różańcową poprowadziły Siostry Karmelitanki. Spotkanie wypełniły piękne świadectwa, a zakończyła jak zawsze Adoracja Najświętszego Sakramentu z błogosławieństwem lourdzkim na placu. Podczas uroczystej ceremonii nałożenia szkaplerza wielu pielgrzymów przyjęło brązową szatę Królowej Karmelu. Kanon muzyczny specjalnie przygotowany przez S. Agnieszkę OCD z Karmelu w Ełku przypominał słowa skierowane przez Panią z Nieba do Łucji, jednej z trojga pastuszków fatimskich, i do wszystkich dzieci Maryi: "Nie opuszczę cię. Moje Niepokalane Serce będzie twoim schronieniem i drogą, która cię zaprowadzi do Boga". Podczas całego spotkania na ołtarzu znajdował się Relikwiarz Świętych Franciszka i Hiacynty, dzieci z Fatimy. Piękną ilustracją tematu tegorocznego spotkania był specjalnie namalowany obraz (przez p. Ilonę Koll – Korwel z Hanoweru) umieszczony na ołtarzu polowym ukazujący cosobotnią procesję z figurą Matki Bożej Fatimskiej. Na zakończenie Mszy Świętej, przy słowach diakona: "Idźcie w pokoju Chrystusa", dzieci komunijne oborskiej parafii (chłopiec i dwie dziewczynki) wypuściły od ołtarza trzy białe gołąbki pokoju. Wszyscy pielgrzymi pełni radości i pokoju, okryci płaszczem Maryi i umocnieni Duchem Świętym i błogosławieństwem zmartwychwstałego Pana powracali do swoich domów, aby swoim życiem wypełniać Jego wezwanie: "Idźcie i głoście całemu światu Ewangelię".

Kult Matki Bożej Szkaplerznej.

Wieczerniki w Oborach przyczyniły się do ożywienia kultu Matki Bożej Szkaplerznej. W ciągu 17 lat trwania Wieczerników (od 22 maja 1999 r.) brązową szatę Królowej Karmelu przyjęło w Oborach 100.642 osoby. W roku 2000 szkaplerz przyjęło ponad 2 tys. osób, w roku 2001 – blisko 6 tys. osób, w 2002 roku – niemal 9 tys., w 2003 – 9.237 osób, w 2004 – 9.764 osób, w 2005 - 9.101 osób, w 2006 - 7.100 osób, w 2007 - 5.600, w 2008 roku - 6.310 osób, w 2009 roku - 6.272 osoby, w 2010 roku - 5.104 osoby, w roku 2011 - 6.315 osób, w roku 2012 - 6.220, w roku 2013 - 5704 osoby, a w roku 2014 - 4.885 osób. Ich imiona i nazwiska zostały wpisane do specjalnej Księgi Bractwa Szkaplerznego.

Udział w kolejnych Wieczernikach pozwala wiernym pogłębiać rzetelnie formację szkaplerzną i wzrastać w tym nabożeństwie Maryjnym. Wielu pielgrzymów zabiera poświęcone szkaplerze dla tych, którzy sami nie mogą przyjechać do Obór: dla osób podeszłych wiekiem i chorych w domach, szpitalach, hospicjach, Domach Pomocy Społecznej, a także więźniów. Inni przesyłają szkaplerze także na misje. Nabożeństwo szkaplerzne w prosty i piękny sposób uczy „wyobraźni miłosierdzia” i całkowitego zawierzenia Maryi. Stanowi szkołę Jej cnót w wielkiej Rodzinie Karmelitańskiej.

                                                                      o.Piotr Męczyński O.Carm.

Akt Zawierzenia Matce Bożej Bolesnej

Drodzy Bracia i Siostry! Z bukietem kwiatów w dłoniach, imieniem Maryi na ustach i radosną pieśnią dziękczynienia w sercu przychodzimy dzisiaj do Oborskiego Domu Maryi, aby z miłością spojrzeć w Jej pochylone nad nami Oblicze, by usłyszeć na nowo słowa Jezusowego testamentu: Oto Matka twoja (por. J 19,27).

Te słowa Jezusa wyrażają Jego najbardziej osobisty i serdeczny dar, te słowa skierował do Apostoła Jana stojącego pod krzyżem u boku Maryi i do każdego z nas.

Zapraszam Was wszystkich, Najmilsi, do całkowitego oddania się Matce Bożej. Pełni wdzięczności skierujmy nasze oczy i serca na drogą nam Pietę Oborską, spójrzmy z ufnością w słodkie oblicze Maryi.

O, Matko Bolesna, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć! Oto dzieci Twoje! Stajemy tutaj przed Tobą, aby zawierzyć Twojej macierzyńskiej opiece samych siebie, nasze rodziny, Polskę – ojczyznę naszą, Kościół i cały świat. Zawierzamy Ci wszystkich ludzi, poczynając od najsłabszych: dzieci, które jeszcze nie przyszły na świat, oraz te, które narodziły się pośród ubóstwa i cierpienia, młodych poszukujących sensu, ludzi pozbawionych pracy, nękanych przez głód i choroby. Zawierzamy Ci rozbite rodziny, starców pozbawionych opieki i wszystkich, którzy są samotni i nie mają nadziei.

Maryjo, w ten sobotni dzień poświęcony Tobie, dziękujemy Ci szczególnie za wszystkie Wieczerniki, które są Twoim darem i Twoim dziełem. Dziękujemy za ten dar miłości Twojego Niepokalanego Serca, za tę oazę pokoju do której nas zapraszasz, za światło nadziei, którym ciągle napełniasz nasze serca na dalszą drogę naszego ziemskiego wędrowania śladami twego Syna „przez krzyż do Nieba”.

Pod płaszcz Twej opieki Matko niebieska oddajemy dzisiaj wszystkich drogich pielgrzymów i oborskich parafian, zawierzamy Ci wszystkich chorych, którzy w miłości Twego Serca Bolesna Matko szukają duchowego pokrzepienia, ukojenia i uzdrowienia, wszystkich noszących na sercu Twój święty szkaplerz karmelitański, wszystkie siostry zakonne, które tutaj u stóp Boskiego Oblubieńca w Sakramencie Miłości umacniają swoje powołanie, wszystkich posługujących na sobotnich Wieczernikach: naszych braci Tobie „semper fidelis” ze służby porządkowej, p. organistę i wszystkie grupy muzyczne. Dziękujemy i polecamy Ci Matko panie z punktu medycznego zawsze czuwające i troskliwe, panie z kuchni i herbaciarni klasztornej przygotowujące posiłki dla pielgrzymów, oraz wszystkich, którzy podejmują radosny trud organizowania pielgrzymek autokarowych do Obór.

Zawierzamy Twemu Sercu Maryjo wszystkie dzieła duchowe wyrosłe niczym zielone gałązki na drzewie sobotniego Wieczernika, szczególnie to ostatnie dzieło, któremu na imię „Pieta”, czyli „Wspólnota miłości Matki Bolesnej w służbie chorym i cierpiącym”. Wdzięczną pamięcią modlitewną ogarniamy dzisiaj także wszystkich czcigodnych i drogich kapłanów, którzy w ciągu tych blisko 17 lat z radością przybywali na sobotnie Wieczerniki razem z grupami, oraz jako spowiednicy. Dziękujemy Maryjo, za wszystkich, którzy rozumieją potrzebę stałego modlitewnego wspierania kapłanów m.in. w apostolacie „Margaretka” i „Złota Róża”  i wypraszania nowych i świętych powołań do służby Bożej w Kościele. Dziękujemy Ci za młodych, którym po macierzyńsku pomogłaś tutaj odkryć łaskę powołania i z odwagą odpowiedzieć na Boże wezwanie. Zawierzamy Ci Matko Bolesna Twoje pokorne sługi, ojców i braci karmelitów, wiernych stróżów oborskiego sanktuarium, całkowicie oddanych Tobie i wszystkim przybywającym do Twego Domu. Swoim wstawiennictwem wyjednaj nam, o Matko, aby owoce tych sobotnich spotkań nie zostały zmarnowane, a ziarna łaski rozwijały się aż do pełnej miary świętości, do jakiej wszyscy jesteśmy powołani. Pragniemy Ci dzisiaj zawierzyć przyszłość, która nas czeka, prosząc Cię, byś towarzyszyła nam w drodze. O Matko, oddajemy się całkowicie w Twoje ręce. Oddajemy Ci nasze życie i nasze serca. Rozporządzaj nami według swojej woli. Prowadź nas, prowadź nas do Jezusa. Unieś nad nami twoją jasną dłoń i błogosław nam Matko Bolesna! O łaskawa, o litościwa, o słodka, Panno Maryjo. Amen.


« Wszystkie wiadomości   « powrót  

   Klasztor karmelitów z XVII w. oraz Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach położone są 20 km od Golubia-Dobrzynia w diecezji płockiej. Jest to miejsce naznaczone szczególną obecnością Maryi w znaku łaskami słynącej figury Matki Bożej Bolesnej. zobacz więcej »


  Sobotnie Wieczerniki mają charakter spotkań modlitewno- ewangelizacyjnych. Gromadzą pielgrzymów u stóp MB Bolesnej. zobacz więcej »
 
     
 
  ©2006 Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej

  Obory 38; 87-645 Zbójno k. Rypina; tel. (0-54) 280 11 59; tel./fax (0-54) 260 62 10;
  oprzeor@obory.com.pl

  Opiekun Pielgrzymów: O. Piotr Męczyński; tel. (0-54) 280 11 59 w. 33; (0-606) 989 710;
  opiotr@obory.com.pl

 
KEbeth Studio