18.04.2016
13.05.2016 - ostatnia aktualizacja
Matka Boża w kopii Jasnogórskiego Wizerunku nawiedziła Obory

W dniach 1 - 5 maja br. nasza Rodzina Parafialna przeżywała Misje Święte, które poprowadził o. Kazimierz Maniecki, paulin z Jasnej Góry. Misje stanowiły bezpośrednie przygotowanie do Nawiedzenia Kopii Cudownego Obrazu Jasnogórskiej Królowej Polski w dniach 5-6 maja br. Uroczystemu Powitaniu Matki Bożej przewodniczył Ks. Bp Mirosław Milewski z Płocka wraz z kapłanami Dekanatu Dobrzyń n/Drwęca i Wspólnotą Karmelitańską przy licznym udziale Oborskich Parafian i Pielgrzymów. Poniżej umieszczona została relacja "Gościa Niedzielnego" - tekst i film ze zdjęciami oraz rozważanie.

Relacja umieszczona w "Gościu Niedzielnym": tekst i zdjęcia oraz film ze zdjęciami

POMAGAJMY MARYI KONTYNUOWAĆ JEJ NAWIEDZENIE

Drodzy w Sercu Jezusa, bracia i siostry!

Drodzy Parafianie i Pielgrzymi Oborskiego Sanktuarium!

W dniach 5 - 6 maja br. przeżywaliśmy w Oborach Nawiedzenie Matki Bożej wędrującej po polskiej ziemi w kopii swej Cudownej Jasnogórskiej Ikony. Królowa Polski po 40 – latach ponownie nawiedza Diecezję Płocką, a na początku maja gościła także w naszym Sanktuarium przeżywającym w tym roku 40. rocznicę koronacji Cudownej Figury Matki Bożej Bolesnej.

Był to czas wielkiej radości, łaski i błogosławieństwa dla naszej Parafii i dla wszystkich, którzy otworzyli dla Maryi swoje serca.

Prymas Tysiąclecia Stefan Kardynał Wyszyński wyjaśniając przed laty wymowę tego maryjnego nawiedzenia pisał:

„Królowa Polski zeszła ze swego jasnogórskiego tronu i bez koron, bez brylantów, w pokornej postawie Służebnicy Pańskiej, nawiedza swój lud, aby mu być pomocą we wszystkich jego niedolach i nędzach i drogą do Chrystusa”.

Drodzy Moi! To właśnie podczas tego szczególnego Maryjnego Nawiedzenia mogliśmy na nowo odkryć to, o czym, tak pięknie napisał papież Franciszek:

„Mamy Matkę, której oczy są czujne i dobre jak oczy Syna; Jej macierzyńskie serce jest pełne miłosierdzia, jak On; Jej ręce chcą pomagać, jak ręce Jezusa, które łamały chleb dla łaknących, które dotykały chorych i ich uzdrawiały. Napełnia nas to ufnością i otwiera na łaskę i miłosierdzie Chrystusa. Maryja jest Matką pocieszenia, która pociesza swoje dzieci”.

Drodzy bracia i siostry! Tego wszystkiego doświadczamy zawsze, gdy Matka naszego Pana przychodzi do nas, podobnie jak przyszła do domu Zachariasza i Elżbiety w Ain Karem.

Nawiedzenie kopii Cudownego Obrazu Pani Jasnogórskiej – to dla nas wielki dar i jednocześnie zadanie. W istocie, Maryja pragnie kontynuować swoje nawiedzenie razem z nami i przez nas, pragnie, byśmy stali się przedłużeniem Jej matczynych ramion.

Jak uczy św. Jan Paweł II „Maryja (…) uznając się za służebnicę Pana, oddaje się zarazem na służbę Jego miłości do ludzi. (…) Znamienne jest, że przyjąwszy wielkodusznie zwiastowanie anielskie, udaje się pospiesznie do Elżbiety, aby jej pomóc”.

Ona pragnie kontynuować swoją posługę miłości, pragnie z nami i przez nas kontynuować swoje macierzyńskie nawiedzenie.

Ona, swoim przykładem i wstawiennictwem, pragnie wspomagać nas w tej posłudze miłosierdzia wobec duszy i ciała naszych sióstr i braci. Pozwólmy Jej zatem działać w nas i przez nas. Codziennie mówmy Jej za świętym Janem Pawłem II: „totus Tuus”, cały jestem Twój, Maryjo; codziennie odnawiajmy nasze oddanie się Maryi – Jej miłość w naszych sercach, Jej spojrzenie w naszych oczach, Jej uśmiech na naszych twarzach, Jej pokój w naszym głosie, Jej miłosierdzie w naszych wyciągniętych dłoniach.

Razem z Maryją odwiedzajmy chorych, wspierajmy ubogich, pocieszajmy opuszczonych starców, niosąc im nadzieję, czułość i miłość Boga.

Ktoś kiedyś pięknie powiedział:

„Miłość ma wyciągniętą rękę, bo chce ciągle dawać, bo chce przebaczać i błogosławić, bo chce leczyć i czynić dobro, obejmować, podnosić i ochraniać”.

Tego właśnie, jako pierwsza, uczy nas Maryja Matka Miłosierdzia, udająca się z pośpiechem do Elżbiety w Ain Karem, obecna na weselu w Kanie Galilejskiej, czy wreszcie nawiedzająca nasze parafie w swej Jasnogórskiej Ikonie.

W takim właśnie maryjnym duchu starajmy się przeżywać obchodzony w całym Kościele Jubileuszowy Rok Miłosierdzia. Pomagajmy Maryi kontynuować Jej Nawiedzenie, stańmy się przedłużeniem Jej macierzyńskich ramion. Amen.

                                                                         o. Piotr Męczyński O. Carm.

 


« Wszystkie wiadomości   « powrót  

   Klasztor karmelitów z XVII w. oraz Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach położone są 20 km od Golubia-Dobrzynia w diecezji płockiej. Jest to miejsce naznaczone szczególną obecnością Maryi w znaku łaskami słynącej figury Matki Bożej Bolesnej. zobacz więcej »


  Sobotnie Wieczerniki mają charakter spotkań modlitewno- ewangelizacyjnych. Gromadzą pielgrzymów u stóp MB Bolesnej. zobacz więcej »
 
     
 
  ©2006 Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej

  Obory 38; 87-645 Zbójno k. Rypina; tel. (0-54) 280 11 59; tel./fax (0-54) 260 62 10;
  oprzeor@obory.com.pl

  Opiekun Pielgrzymów: O. Piotr Męczyński; tel. (0-54) 280 11 59 w. 33; (0-606) 989 710;
  opiotr@obory.com.pl

 
KEbeth Studio