04.05.2019
Apel Ojców Karmelitów w sprawie odnowienia Stalli Zakonnych przy Ołtarzu Głównym Matki Bożej Bolesnej w Oborskim Sanktuarium

Drodzy Parafianie i Pielgrzymi! Umiłowani w Chrystusie Panu, Bracia i Siostry! Wszyscy cieszymy się z odnowienia Cudownej Figury Matki Bożej Bolesnej oraz Jej tronu, czyli Ołtarza Głównego w Oborskim Sanktuarium. Obecnie nadszedł czas na dalsze prace konserwatorskie w naszej karmelitańskiej świątyni. Pragniemy poinformować, że dnia 30 lipca 2018 roku rozpoczęła się gruntowna renowacja stalli zakonnych (z II połowy XVIII wieku) zdobionych portretami Świętych Zakonu Karmelitańskiego znajdujących się przy ołtarzu głównym Matki Bożej Bolesnej. W pierwszym etapie odnowione zostaną stalle po prawej (południowej) stronie ołtarza głównego. Zwracamy się do wszystkich czcicieli Oborskiej Matki Bolesnej z prośbą o ofiary – dary serca na ten cel. Wszystkich Ofiarodawców polecamy Bogu przez Serce Maryi w codziennej modlitwie naszej wspólnoty zakonnej, a szczególnie w piątkowej Mszy Świętej – Nowennie do Matki Bożej Bolesnej o godzinie 18.00. Z darem Chrystusowego błogosławieństwa - Ojcowie Karmelici.

Ofiary pieniężne prosimy składać w podpisanych kopertach z podaniem adresu ofiarodawcy na ręce O. Przeora Włodzimierza Durbasa O. Carm. – Kustosza Sanktuarium lub przesyłać na konto klasztorne z dopiskiem: „Ofiara na odnowienie Stalli Zakonnych”   

Klasztor OO. Karmelitów

87 – 645 Zbójno k. Rypina, Obory 38

PKO BP SA o/RYPIN

nr konta 57 1020 5024 0000 1602 0038 0295

Drodzy w Sercu Jezusa, bracia i siostry!

Drodzy Parafianie i Pielgrzymi!

Wszyscy cieszymy się z odnowienia Cudownej Figury Matki Bożej Bolesnej (28 marca 2015 r.) oraz Jej tronu, czyli Ołtarza Głównego (11 lutego 2018 r.) w Oborskim Sanktuarium. Obecnie nadszedł czas na dalsze prace konserwatorskie w naszej karmelitańskiej świątyni. 30 lipca 2018 roku rozpoczęła się gruntowna renowacja stalli zakonnych (z II połowy XVIII wieku) znajdujących się po obu stronach prezbiterium przy wielkim ołtarzu. Stalle, czyli ławy w których od wieków zasiadają i modlą się karmelici, ozdobione są na tzw. zapleckach i przedpiersiach portretami Świętych Zakonu. W pierwszym etapie zostały już częściowo odnowione stalle znajdująca się po prawej (południowej) stronie ołtarza głównego.

Prace konserwatorskie postępują dalej zapraszając jednocześnie do głębokiej duchowej odnowy tych, którzy codziennie zasiadają w stallach przy ołtarzu Matki Bożej Bolesnej. A więc przede wszystkim samych karmelitów, kustoszy oborskiego sanktuarium, oraz tych, którzy z radością pielgrzymują do stóp Maryi, przyjmują Jej szkaplerz na piersi i żyją duchowością karmelitańską.

Drodzy Moi! Niebieska Matka z miłością wybrała i zaprosiła każdego z nas, abyśmy razem trwali przy Niej pod krzyżem Chrystusa i dołączyli do grona świętych Karmelu, ukazanych na obrazach w ławach zakonnych.

Wszyscy jesteśmy wezwani do osobistego nawrócenia i doskonałej miłości, aby zgodnym chórem razem z Maryją wyśpiewywać chwałę Bogu całym naszym życiem i posługą miłości bliźniemu.

O tym powołaniu do świętości przypomina nam św. Teresa od Jezusa, urodzona w Avila, wielka hiszpańska reformatorka Karmelu. W jednym ze swoich dzieł zwraca się do nas z zachętą:

Jesteśmy duchowym potomstwem tylu chwalebnych przodków, którzy tu na ziemi nosili ten nasz habit, a dziś chwałą przyobleczeni czekają na nas w niebie. Zdobywajmy się na świętą zuchwałość, postanówmy sobie i usiłujmy, za łaską Boga, stać się świętymi jak oni. Walka nie będzie długa, a koniec jej wieczny”.

Do tego właśnie zapraszają nas odnawiane obecnie stalle zakonne zdobione obrazami świętych Karmelu, w których przez wieki gromadzili się na wspólnej modlitwie bracia oborskiego konwentu. „Carmelus totus Marianus est” [Karmel jest cały oddany Maryi] – przypominali sobie wierni stróże Cudownej Figury Matki Bolesnej. U Jej stóp „trwali jednomyślnie na modlitwie” i adorowali Jezusa Eucharystycznego w tabernakulum ołtarza. „Wszyscy razem na tym samym miejscu” – w tej pięknej świątyni na oborskim wzgórzu – z pełnym miłości oddaniem służyli Bogu oraz ludziom szukającym pomocy i pociechy u Maryi.

Prosimy Dobrego Boga za wstawiennictwem Niepokalanej Dziewicy, Oborskiej Matki Bolesnej, aby w swojej wielkiej miłości i łaskawości raczył pobłogosławić wszystkim naszym Drogim Parafianom i Pielgrzymom, oraz Dobrodziejom Oborskiego Sanktuarium, a naszą Rodzinę Zakonną obdarzył łaską wierności powołaniu, świętości życia, i licznym zastępem młodych karmelitów, którzy zajmą miejsca w stallach zakonnych przy ołtarzu Maryi Bolesnej.

Z wdzięczną pamięcią w modlitwie i darem Chrystusowego błogosławieństwa – Ojcowie Karmelici.


« Wszystkie wiadomości   « powrót  

   Klasztor karmelitów z XVII w. oraz Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach położone są 20 km od Golubia-Dobrzynia w diecezji płockiej. Jest to miejsce naznaczone szczególną obecnością Maryi w znaku łaskami słynącej figury Matki Bożej Bolesnej. zobacz więcej »


  Sobotnie Wieczerniki mają charakter spotkań modlitewno- ewangelizacyjnych. Gromadzą pielgrzymów u stóp MB Bolesnej. zobacz więcej »
 
     
 
  ©2006 Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej

  Obory 38; 87-645 Zbójno k. Rypina; tel. (0-54) 280 11 59; tel./fax (0-54) 260 62 10;
  oprzeor@obory.com.pl

  Opiekun Pielgrzymów: O. Piotr Męczyński; tel. (0-54) 280 11 59 w. 33; (0-606) 989 710;
  opiotr@obory.com.pl

 
KEbeth Studio