31.03.2018
05.04.2018 - ostatnia aktualizacja
Życzenia Wielkanocne A. D. 2018

Wszystkim naszym Drogim Parafianom i Pielgrzymom Oborskiego Sanktuarium, Przyjaciołom i Dobrodziejom Klasztoru, Wspólnocie Miłości Matki Bolesnej PIETA i całej Rodzinie Karmelitańskiej okrytej brązowym szkaplerzem opieki Maryi życzymy pełnych pokoju i radości Świąt Wielkanocnych oraz obfitości łask od Zmartwychwstałego Zbawiciela. Łącząc się w paschalnej radości życzymy, aby Duch Święty dany nam przez Zmartwychwstałego Pana napełniał mocą i przenikał wszystko Boskim światłem, rozlewał miłość w sercach i udzielał pełni swoich darów. Otrzymawszy Ducha Pocieszyciela, bądźmy świadkami nadziei sięgającej Nieba i pocieszycielami wszystkich spotykanych na drodze życia. Niech szczególnie działanie Ducha Świętego - Ducha Miłości, każdego dnia staje się dla nas źródłem nowych sił i pomysłów, abyśmy nie ustawali na drodze naśladowania Zbawiciela, który pragnie, abyśmy się wzajemnie miłowali, tak jak On nas umiłował. Z serdeczną pamięcią w modlitwie u stóp Matki Bolesnej – Matki niegasnącej nadziei i pierwszej strażniczki wielkanocnego Poranka oraz darem błogosławieństwa Zmartwychwstałego Pana – Ojcowie Karmelici.

Drodzy w Sercu Jezusa, Bracia i Siostry!

Drodzy Czciciele Oborskiej Pani Bolesnej!

Syn Boży przez ogień Ducha Miłości złożył Ojcu samego siebie jako nieskalaną ofiarę przebłagania za nasze grzechy, a trzeciego dnia zmartwychwstał, jak zapowiedział.

Ojciec Niebieski przez swego Ducha Miłości przyjął, podniósł i objął z czułością swego Syna, a w Nim każdego z nas, jako swoje umiłowane dziecko.

Życzymy pełnego radości i pokoju świętowania Paschy Pana oraz głębokiego odnowienia przez Ducha Świętego w łasce dziecięctwa Bożego i w nadziei zmartwychwstania.

"A nadzieja ta zawieść nie może, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany" - mówi z przekonaniem św. Paweł Apostoł. I wyjaśnia: "A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha".

Najmilsi bracia i siostry!

Otwórzmy nasze serca i przyjmijmy od Zmartwychwstałego Pana dar pokoju i ożywcze tchnienie Ducha Pocieszyciela. W Jego mocy będziemy świadkami nadziei sięgającej Nieba oraz pocieszycielami dla wszystkich chorych i cierpiących spotykanych na drodze życia.

Niech Zmartwychwstały Odkupiciel napełni Was obfitością swojej łaski, uczyni odważnymi świadkami Ewangelii i hojnymi szafarzami swego miłosierdzia.

Zapraszamy Was serdecznie z pielgrzymką do Oborskiego Wieczernika na wspólną modlitwę o nowe wylanie Ducha Świętego - dar Nowej Pięćdziesiątnicy - przez Serce Maryi, Matki Chrystusa i Kościoła.

Złączeni paschalną radością i wdzięczną pamięcią u stóp Matki Bożej Bolesnej – Ojcowie Karmelici. 


« Wszystkie wiadomości   « powrót  

   Klasztor karmelitów z XVII w. oraz Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach położone są 20 km od Golubia-Dobrzynia w diecezji płockiej. Jest to miejsce naznaczone szczególną obecnością Maryi w znaku łaskami słynącej figury Matki Bożej Bolesnej. zobacz więcej »


  Sobotnie Wieczerniki mają charakter spotkań modlitewno- ewangelizacyjnych. Gromadzą pielgrzymów u stóp MB Bolesnej. zobacz więcej »
 
     
 
  ©2006 Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej

  Obory 38; 87-645 Zbójno k. Rypina; tel. (0-54) 280 11 59; tel./fax (0-54) 260 62 10;
  oprzeor@obory.com.pl

  Opiekun Pielgrzymów: O. Piotr Męczyński; tel. (0-54) 280 11 59 w. 33; (0-606) 989 710;
  opiotr@obory.com.pl

 
KEbeth Studio